Szeptemberi események a kollégiumban
2021
Október
05

A 2021/2022-es tanév mozgalmas napokkal vette kezdetét kollégistáink számára. A beköltözés, a szobabeosztás és az órarendek elkészítése után még szeptember hónapban három szabadidős programon is részt vehetett a jelenleg hetven főt számláló kolis társaság.

Szeptember 22-én egy mozielőadáson vehettek részt diákjaink.  A Toxikoma, Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán alapuló mozifilm, mely a két főhős, a drogos (Szabó Győző) és a pszichiáter (Csernus Imre) harcáról és baráttá válásáról szól.

 

Másnap városismereti sétán vettünk részt, ahol az 550 éves Ferences Rendház és a templom környékét jártuk be dr. Farkas Kristóf történész, muzeológus vezetésével.

 

Szeptember 28-án a DÖK megrendezte a kollégium szokásos bundásavatóját, ami fergeteges hangulatban zajlott, annak ellenére, hogy senki sem úszta meg szárazon!

 
 
 
Rangos kitüntetésben részesült Bencsik Ferenc, iskolánk igazgatóhelyettese
2021
Október
05

Rangos kitüntetésben részesült Bencsik Ferenc, iskolánk igazgatóhelyettese 

2021. augusztus 20.-án Zirzen Janka közoktatási díjban részesült iskolánk igazgatóhelyettese, Bencsik Ferenc.

Gratulálunk!

 

Bencsik Ferenc, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettese.

14 éves kora óta csak annyi időre tette ki a lábát az iskolából, hogy a budapesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán 1997 és 1980 között megszerezze villamos mérnöki diplomáját, majd sorkatonaként eleget tegyen hazafias kötelezettségének.

Még meg sem száradt a tinta diplomáján, amikor visszatért egykori középiskolájába, hogy átadja tudását a jövő nemzedékeinek. Ennek immár több mint 40 éve. Első perctől kezdve hivatásának tekintette a műszaki ismeretek iránt érdeklődő fiatalok nevelését, oktatását, s ez a mai napig így van. Mindig fontos volt számára az oktatás, az oktatás fejlesztése, magas szintű műszaki ismeretek átadása a tanulóknak. Tanítványai sok szép eredményt értek el az évek során az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken. Ezen sikerekhez szükség volt az ő kimagaslóan precíz, következetes tanári munkájára is.

Lelkesedésével, megbízhatóságával, nagyon alapos, pontos munkavégzésével, nagyfokú munkabírásával hamar kivívta kollégái és az iskolavezetés  elismerését. 1987-től 1990-ig, majd 1997-től 1999-ig a szakmai elméleti munkaközösség vezetője volt.

Többször ellátott osztályfőnöki feladatokat is. Ma is rendszeres kapcsolatot tart diákjaival.

Az elmúlt évtizedek során állandóan gyarapította tudását. Mérnöki diplomája mellé 1992-ben műszaki tanári végzettséget szerzett a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán, majd a pneumatika, eletropneumatika, PLC technika, hidraulika területén szerzett újabb ismereteket a Vechtai Iparkamara és a FESTO cég szervezésében. De nem csak gyarapította, hanem másokkal is megosztotta ismereteit. Iskolai munkája mellett 1989 és 1994 között szaktanácsadóként dolgozott az akkori Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, illetve a Nemzeti Szakképzési Intézet megbízásából. Szakmai és vizsgáztatási követelményeket dolgozott ki az Országos Képzési Jegyzék számára.

1999-ben ismét beült az iskolapadba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető diplomát szerzett. Frissen megszerzett tudását azonnal kamatoztathatta, hiszen 2000-ben kinevezték az iskola oktatási igazgatóhelyettesévé. Azóta az elnevezés és némiképp a feladatok is változtak, de ma is odaadóan, körültekintően, felelősségteljesen  látja el az akkor rábízott mukakört.  Munkájához tartozik a tanügyigazgatás, a szakmai munkaközösségek munkájának irányítása, a szakmai versenyek, vizsgák és a különböző mérések szervezése, az iskolai adatszolgáltatáshoz szükséges sokirányú statisztika összeállítása. Fontos szerepe volt több, az iskolai oktatást, a pedagógusok továbbképzését és a diákok szabadidős tevékenységét támogató nyertes pályázat kidolgozásában.

Az iskola életének minden mozzanatából kiveszi részét. Legyen az karácsonyi ünnepség, diáknapi zenei vetélkedő, az iskolai énekkar számára pályázatírás, Határtalanul! programban való közreműködés vagy az iskolai futsall csapat menedzselése. Kiemelkedően sok munkát végzett az iskola fennállásának 50 éves évfordulójára rendezett ünnepi hét szervezésében, lebonyolításában. Az akkor kiadott jubileumi évkönyv létrehozásának legfőbb szorgalmazója, írója, szerkesztője volt. Addig is, de azóta hivatalosan is, az iskola „krónikása”. Gyűjtötte és gyűjti, rendszerezi az iskolához és előző névadónkhoz - Liska József professzorhoz -  kötődő ereklyéket, emlékeket, fotókat, videókat, eredményeket, illetve gondoskodik a jelenkori események dokumentálásáról. Fontos számára, hogy az iskola régi, jelenlegi és leendő diákjai, illetve mindenki aki érdeklődik intézményünk iránt, mindig hiteles és naprakész információkat kapjanak iskolánkról. Ezért is hozta létre és tartja életben az iskola Facebook oldalát, de figyelemmel kíséri az iskola honlapját is. Rendszeresen részt vesz pályaválasztási tájékoztatókon, kiadvány szerkesztőként is tevékenykedik. Kapcsolatot tart az iskola régi tanáraival, diákjaival. Kapcsolatait (jó értelemben) kihasználja az iskolai élet gazdagítására. Pl. így lett az 50 éves évforduló jubileumi gálaestjének előadója Rékasi Károly színművész, iskolánk egykori diákja, de a jászberényi katasztrófavédelmi parancsnokságtól is sok segítséget kapunk volt diákunk, a parancsnok úr jóvoltából.

Nyugodt, megfontolt, mindenre odafigyelő, mindenhez a jobbítás szándékával álló személyiségével az iskola nevelőtestületének meghatározó egyénisége.

Az iskola céljai iránti elkötelezettségéért, az iskoláért végzett szerteágazó és kimagasló színvonalú munkájáért 2012-ben Liska-díjban részesült.

Szabadidejében lelkes foci (Fradi) szurkoló, szellemi és zenei vetélkedőket szervez és vezet, részt vett televíziós kvízjátékban is, tagja a budapesti kvízjátékosok klubjának.

Lakóhelyén, Jászjákóhalmán önkormányzati képviselőként és a futball egyesület elnökeként végzett társadalmi, közösségi munkát.

Két felnőtt gyermek és egy kislány unoka szerető édesapja, nagypapája.  

 


https://www.youtube.com/watch?v=pmZ-sd-6owA

 
 
 
Megyei DÖK gyűlés Szolnokon
2021
Október
01

Megyei DÖK gyűlés Szolnokon

2021. szeptember 29.-én került megrendezésre a hagyományos Megyei Diákönkormányzati gyűlés
Szolnokon. Az elmúlt évben el kellett halasztani a programot a COVID miatt, ezért az idei összejövetel
különös jelentőséggel bírt. Jó volt látni a régi és az új arcokat Jász-Nagykun-Szolnok megye általános
és középiskoláiból. Intézményünket Sütö Vanda Vanessza diákönkormányzati elnök, és Kármán Ágota
patronáló pedagógus képviselte.
A rendezvényt Hubai Imre, Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlésének elnöke, és Borbás Zoltán
alelnök úr is megtisztelte jelenlétével, és nyitóbeszédekkel készültek. A nap folyamán
megismerhettük a megyei diákönkormányzat elmúlt évi beszámolóját, valamint ismertetőt kaptunk
az ESC (Európai Szolidaritási Testület) és SEL (Szociális és érzelmi tanulás) nevű programok gyakorlati
megvalósításáról.
A pizzaebéd elfogyasztása után a küldöttek kiscsoportos megbeszéléseken vitatták meg az
intézményeikben zajló, diákokat is megmozgató eseményeket.
Márciusban találkozunk!

Kármán Ágota
DÖK-öt patronáló pedagógus

 

 
 
 
Gólyaavatás a Szent Józsefben
2021
Szeptember
15

„A Krétát rendszeresen figyelem, az értesítéseket komolyan veszem…”

Minden közösség életében mérföldkő, megújulásának záloga, amikor a legfiatalabbak csatlakoznak hozzá. 2021. szeptember 3-án délelőtt 191 kilencedikes diákunk tette le „gólyaesküjét”, és csatlakozott az Egri Főegyházmegye legnagyobb szakképző intézményéhez, a Szent József Technikum tanulóközösségéhez. 

Iskolánk történetében először került sor erre a programra, mégis elmondhatjuk, hogy régebbi hagyományainkhoz tértünk vissza: a Liskában több ilyen rendezvényt is szerveztünk már, de a Szent József Katolikus Technikum falai között első ízben rendeztünk gólyaavatót. 

A tradícióhoz való kapcsolódást remekül példázza az is, hogy a városismereti vetélkedőt iskolánk egykori tanára, Balázsné Taczman Mária állította össze. A diákok változatos feladatok és „próbatételek” (címerkészítés, „kincskeresés”, iskolakvíz stb.) teljesítése révén válhattak „teljes jogú gólyává”, eközben az együttlét, a közös probléma-, illetve feladatmegoldások közelebb hozták őket egymáshoz. 

Bár a feladatok zöme játékos volt, a tét azonban sokkal komolyabb: a legjobban szereplő (legtöbb pontot összegyűjtő) csapat egy vándorkupát vehetett át, melyet jövőre, mintegy stafétabotot, az akkori győztes kilencedikes osztálynak nyújtanak majd át. Az idei évben a 9.d osztály bizonyult érdemesnek arra, hogy a serleget az osztályteremben állítsák ki. 

Bízunk benne, hogy ez a nap olyan élményeket adott „gólyáink” számára, amelyekre később is jó szívvel emlékeznek majd, és reméljük, a „Szent Józsefre” 4-5 tanéven keresztül, mint „második otthonukra” gondolnak majd.” 

 

Magyar Zsolt
Főszervező

 

 

 
 
 
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
2021
Augusztus
30

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

2021.09.01 08:00 óra

 

Helye: kollégium mögötti sportpálya

Megjelenés ünnepélyes öltözetben

Utána osztályfőnöki órák lesznek.

 
 
 
Lehel Pengő pályázat
2021
Augusztus
25

Lehel Pengő pályázat

2021. augusztus 12-14. között került megrendezésre a  Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat Lehel Pengő című pályázat első rendezvényére. Az eseményen a jászberényi középiskolák fiataljai vettek részt azzal a kiemelt céllal, hogy megtanulják a véleményüket hatékonyan kommunikálni, és képviselni társaik érdekeit az iskola kapuin belül és kívül.

Intézményünket Sütő Vanda Vanessza, az iskola diákönkormányzatának elnöke és Zsiga Csilla képviselte. Mindketten hasznosnak találták a Birs Vendégházban eltöltött három napot, örültek, hogy a többi középiskola diákjaival megismerkedhettek, hasznos programokon vehettek részt Gulyás Barnabás tréner segítségével.

Péntek délután a diákok közös programon vettek részt az iskolai önkormányzatokat segítő pedagógusokkal, Jászberény polgármesterével, Budai Lóránttal, és néhány képviselővel. A fiatalok örömmel tapasztalták, hogy a felnőttek szívesen ültek le velük csoportokban beszélgetni, meghallgatták az ötleteiket, nyitottak voltak a javaslataikra.

Összességében elmondhatjuk, hogy a projektnek köszönhetően elindult a párbeszéd a diákok, és az ötleteik megvalósításában segítő döntéshozók között. Köszönjük Hamar Katának, a projekt szakmai vezetőjének, és Turócziné Varga Katalin szervezőnek, hogy részt vehettünk a programon!

 

Kármán Ágota

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

 

 

 

 
<<    <  2  3  4  5  6  >    >>

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2021 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:

				
				
				
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2022.Január
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs
Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese