Kiengesztelődés – jótékonyság – szeretet: Szent József ünnepe iskolánkban
2023
Március
23

Kiengesztelődés – jótékonyság – szeretet: Szent József ünnepe iskolánkban

Névadó szentünkre emlékezve és a nagyböjti készület jegyében 2023. március 16-án iskolánk tanulói és tanárai tartalmas lelki napon vettek részt. A csütörtöki program a Nagyboldogasszony Főtemplomban bemutatott szentmisével vette kezdetét, melynek evangéliumi üzenete („Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Lk 11,14-23) is a keresztény közösségépítés fontosságát hirdette. Ezt követően a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium sportcsarnokában dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettese tartott előadást Kiengesztelődés Ruandában, jótékonyság Szenegálban címmel, majd dr. Fodor Réka missziós orvos és férje, Greguss Sándor író, filmkészítő beszéltek hivatástudatról, hitről, valamint olyan afrikai élményekről, amelyek révén valódi emberi értékekre világítottak rá, és megmutatták, mire képes a keresztény hittel párosuló cselekvő szeretet. 

 

 
 
 
Ideiglenes felvételi jegyzék
2023
Március
16

Ideiglenes felvételi jegyzék a 2023/24-es tanévre

A felvett tanulók listájába (a felvételi központ küldi meg 2023. április 22-én) a legjobb helyeken
szereplő tanulók kerülnek be, akik az adott tagozat előtt megjelölt más tagozatokra (itt és más
iskolákban) nem nyertek felvételt.
2023. március 21-23. között a tanulóknak lehetőségük van az eredeti továbbtanulási szándékuk
módosítására az általános iskolában.
A felvételi jegyzék megtekinthető ITT!

 
 
 
Pályázat
2023
Március
14

 
 
 
Nick Vujicic diákelőadásán jártunk
2023
Március
13

Nick Vujicic diákelőadásán jártunk

Iskolánk több mint 300 tanulója vehetett részt 2023. március 13-án a Papp László Budapest Sportarénában Nick Vujicic diákoknak szóló előadásán. Megérte a 1,5 órás vonatút oda és vissza a különvonattal, mert hihetetlen élményekkel gazdagodtunk.

Az előadás első fél órájában a Nem adom fel! zenekar, akik látás- és hallássérült, valamint értelmileg és fizikailag akadályozott emberekből állnak, adott elő 3 gyönyörű dalt. Jó volt látni, hogy a diákokat megérintette ezeknek az embereknek az őszintésége, boldogságba, élni akarása.

Ezután bő egy órában Nick Vujicicé volt a színpad. Az életéről, annak nehézségeiről, küzdeni akarásáról beszélt. Kihangsúlyozta a szeretet fontosságát: önmagunk és mások szeretetét. Hiszen ha másban el tudjuk fogadni a hibát, akkor ugyanezt magunkkal szemben is meg kell tennünk. Beszélt az iskolai zaklatásokról, és arról, hogy ha ezt meg akarjuk változtatni, akkor nekünk kell megváltozni, oda kell figyelni mások problémáira, és támaszt kell nyújtani.

Hazafelé a vonaton hosszasan beszélgettünk az elhangzottakról, és jó volt hallani, hogy mindenkit megérintett Nick Vujicicnak legalább egy mondata. Már ezért megérte… 

És  hogy mi a legfontosabb az életben? 

„Szeretet, szeretet, szeretet.” (Nick Vujicic)

 

 

 
 
 
Emléktábla avatás
2023
Február
13

2023. február 9-én ünnepelte volna 75. születésnapját Hlavacska Andrásné, intézményünk egykori tanára, 24 évig igazgatója. Ebből az alkalomból a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Háztartási Gépek Szakosztálya emléktáblát avatott tiszteletére az iskola első emeleti emlékfalán. Az ünnepségen jelen voltak a szervezők és a házigazda képviselői mellett igazgatónő egykori kollégái, valamint Jászberény Város Önkormányzatának képviseletében Balogh Béla alpolgármester úr.

Az intézmény részéről Halász Péter igazgató úr méltatta az ünnepelt több évtizedes oktató-nevelő tevékenységét.

Iskolánk néhai igazgatónője villamos mérnökként 1974-ben tért vissza egykori alma materébe, az Erősáramú Szakközépiskolába.1987-ben pályázta meg első ízben az intézményvezetői beosztást, melyet 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig betöltött. A rendszerváltozást övező társadalmi, gazdasági változásokra a szakképzésnek is reagálnia kellett. Hlavacska Andrásné innovatív vezetőként a szakmai oktatásban törekedett a legmodernebb technológiák bevonására, valamint a piaci elvárásoknak megfelelő szakmaszerkezethez igazodó képzések bevezetésére. Ezen szemlélet jegyében lett kialakítva egy FESTO gyártmányú berendezésekkel felszerelt automatika labor, de az innovációt tükrözte a világbanki program keretében bevezetett informatikai és automatikai képzés, melyek napjainkban is iskolánk népszerű szakképzései közé tartoznak. 1992-ben beindult a vállalkozásorientált villamosgép- és készülékszerelő szakunk, majd ennek kifutását követően a gyártósori technikus szakképesítés. 

Vezetésével az egykori Liska József Erősáramú Szakközépiskola képzési profilja színesebbé vált. Szintén 1992-ben indult (újra) a gimnáziumi képzés, melyből a második évfolyamot követően három irányba orientálódhattak a diákok: számítógép-kezelői, ügyviteli, szociális gondozói területen gyarapíthatták tudásukat. 1993-ban a megyei rendőr-főkapitányság kérésére a gimnáziumi képzésünk egy közbiztonsági fakultációs osztállyal bővült. Iskolánk gimnáziumi képzésében résztvevő tanulóink számára az érettségi megszerzését követően új lehetőséget jelentett a „Gépíró-szövegszerkesztő”, a „Számítástechnikai szövegszerkesztő”, majd az „Ügyviteli titkár” képzés. 2005-ben a Liska is bekapcsolódott az 5 éves nyelvi előkészítő gimnáziumi képzésbe. Az idegennyelv-tanítás iránti elkötelezettségéről tanúskodik, hogy vezetése alatt lett iskolánk a DEXAM és az ECL vizsgaközpontok akkreditált vizsgahelye. 

Munkája során nem csupán a jelen és a jövő kihívásaira koncentrált, hanem törekedett az iskola nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítésére is, ennek jegyében kiváló szakmai kapcsolat alakult ki a Kassai Ipariskolával és a lohnei Adolf Kolping Szakképző Iskolával. Fontosnak tartotta, hogy kollégái számára szakmai és kulturális feltöltődést jelentő, valamint a szakmai és emberi kapcsolatokat erősítő programokat szervezzen: vezetése alatt a nevelőtestület számos külföldi kiránduláson vett részt. 

Az iskolai hagyományok megteremtéséért és ápolásáért is sokat tett: az 1990-ben létrehozott Liska József Alapítvány nem csupán egykori névadónk emlékét őrzi, hanem a tehetséges diákjaink jutalmazásában is fontos szerepet játszik mindmáig.

A 2022. és a 2023. esztendőhöz több iskolai évforduló is kapcsolódik: tavaly ünnepeltük a gimnáziumi képzés 30, az ügyviteli képzés 25 éves évfordulóját, az idei évben lesz 30 éves a közbiztonsági képzésünk. Ezeket a jubileumokat Hlavacska Andrásné igazgatói munkásságának köszönhetjük. Az ő múltbéli vezetői munkájának örökségében az őt már nem ismerő jelenlegi diákjaink is részesülnek. 

Szabó László iskolánk nyugalmazott igazgatója, 25 éven keresztül az ünnepelt közvetlen munkatársa a GTE nevében méltatta egykori igazgatónőnk tevékenységét.

Pályafutását villamos mérnökként a Hűtőgépgyár Villamos Laborjában kezdte sok pályatársával egyetemben. A fiatal mérnökök közül sokan különböző üzemekben meghatározó mérnökök, cégalapítók, cégvezetők lettek, Ő az Erőáramú Szakközépiskolában a tanítást választotta. 

A GTE Háztartási Gépek Szakosztályának tagja egykori laborbéli munkatársa, a szervezet titkára, Szikra István révén lett. Rendszeresen részt vett és segített a szakosztály munkájában, elsősorban a fő tevékenységét jelentő konferenciákon, amelyeken a különböző cégek bemutatták a fejlesztéseik eredményeit, a technológiai fejlődés irányát és az ehhez szorosan kapcsolódó szakember-utánpótlás igényét. Több alkalommal előadásaival mutatta be az országos szakképzés helyzetét, átalakulását, valamint ezen belül a Liska Szakképző Iskolában folyó fejlesztési folyamatokat.

A Németországban megrendezett nemzetközi ipari vásárokra a szakosztály minden évben szervezett látogatásokat, melyeket igazgatónő az utazás megvalósításával segített. A technikai fejlődés irányát bemutató kiállítás egy kis szegletében mindig volt didaktikai bemutató. Az itt szerzett tapasztalatok, információk alapján valósult meg az iskolájában négy tanműhely felszerelése a legmodernebb laboratóriumi asztalokkal és asztalba épített műszerekkel.

Sok tapasztalatot szerzett a háztartási gépeket, készülékeket gyártó üzemekbe szervezett látogatások során, ahol közvetlen információt kapott arról, milyen szakmai kvalitású szakemberekre van szükség a modern technikai színvonalú üzemekben.

Számos szakosztályi összejövetelnek, megbeszélésnek adott otthont az iskola falai között, amelyeken a hivatalos megbeszéléseken túl jó hangulatú, sajátos egyéniségéből fakadó vidám eszmecserék folytak.

Összességében megállapíthatjuk, hogy pályájának indíttatása, a szakosztály által közvetített technikai fejlődés rávilágított számára, hogy az iskolában folyó szakmai oktatásnak szorosan, kéz a kézben együtt kell járnia régiónk ipari fejlődésével. Felismerte, hogy a Jászsági régió sikeres gazdasági fejlődéséhez, eredményeihez a korszerű termelő gépek mellé naprakész tudással rendelkező, a technikát ismerő szakemberek képzésére van szükség. Több mint két évtizedes igazgatói munkássága alatt tudatosan fejlesztette iskolájában a szakképzést. Új szakmák oktatását, az automatizálást, az informatikát vezette be. Ehhez megnyerte a gazdasági szereplők erkölcsi és anyagi támogatását, jelentős innovatív munkával korszerűsítette a szakképzés tananyagtartalmát, a gyakorlati oktatás technikai feltételeit. Külön ki kell emelni, hogy példaértékűen megszervezte a szakmai oktatás személyi feltételeit, innovatív szaktanári gárdát épített fel, akik képesek az új ismeretek átadására.

A Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztálya emléktábla elhelyezésével állít emléket Hlavacska Andrásé igazgatónőnek több évtizedes iskolateremtő munkájáért, a Jászság gazdaságát szolgáló jól képzett szakemberképzés megteremtéséért.

A beszédek után a GTE képviseletében Szikra István és Szikra Szabolcs leplezte le Hlavacska Andrásné emléktábláját. Az emlékezés koszorúit a városvezetés, a GTE, a Liska József Alapítvány és az iskola képviselői helyezték el.

 

 
 
 
Iskolaszentelés
2023
Január
18

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered.
Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 23. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).
Iskolánkat január 12-én délelőtt Taczman András diakónus úr szentelte meg.

 

 

 
<<    <  2  3  4  5  6  >    >>

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2022 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese