A Honvéd Kadét Program szabadidős honvédelmi nevelését megvalósító programok támogatása

A Honvéd Kadét Program szabadidős honvédelmi nevelését megvalósító programok támogatása 2022.

 

„A Honvéd Kadét Program szabadidős honvédelmi nevelését megvalósító programok támogatására” kiírt 524/2022 szerződésszámú pályázatunk programjának összeállításakor törekedtünk arra, hogy a tanórai és szabadidős elemek egymásra épülve, egymást erősítve fejtsék ki hatásukat, és segítsék a nevelési és felkészítési célok megvalósulását. Az elméletben elsajátított ismereteket a kadétok a gyakorlatban is kipróbálhatták, illetve részt vehettek olyan közösségi programokon, amelyek segítették a hazafias és honvédelmi nevelést, a pályaorientációt, ezen túlmenően pedig aktív időtöltést biztosítottak számukra.

A programok összeállításakor törekedtünk a változatosságra, azt akartuk, hogy legyenek elméleti és gyakorlati jellegű foglalkozások, amelyek megmozgatják a kadétokat úgy szellemi, mint fizikai téren. A programok kiválasztásakor célként tűztük ki az azonos érdeklődésű diákok közösséggé kovácsolását, amely már a közös, kis csoportban zajló tanítási órákon elkezdődött. Fontos célként jelent meg a hazaszeretet erősítése, a hagyományok őrzése, a pályaorientáció.

A pályázatba betervezett programokon a 9-10-11-12. évfolyamon tanuló 35 kadétunk és 7 oktató vett részt. Oktatóink közül ketten aktív idejükben a Magyar Honvédség hivatásos állományában szolgáltak. Iskolánkban ők végzik a kadétok szakmai képzését. Másik két oktatónk pedig a saját szabadidős tevékenységének bemutatásával, a kadétok abba történő bevonásával segítette a programok sikeres megvalósítását, szolgáltatva ezzel személyes jó példát kadétjainknak. 

Köszönettel tartozunk a jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületnek és Hábencius Ferenc elnök úrnak, hogy programunk megvalósításában is aktív segítséget nyújtottak. Köszönjük a keceli Haditechnikai Park és a gyöngyösi Survivor Paintball pálya munkatársainak közreműködését.

 

Pályázatunkban 5 programot terveztünk.

Miután az előző években a kadétok nagyon élvezték a szolnoki Reptárban és a laktanyákban látott haditechnikai eszközökkel való ismerkedést, úgy gondoltuk, hogy a keceli Pintér Művek Haditechnikai Park meglátogatása 2023. március 23-án ismét nagy élményt jelentett számukra, jelentősen gyarapítva ismereteiket a Magyar Honvédségről, ezzel erősítve a pályaorientációjukat. 

A létesítmény méreteit és a kiállítási tárgyak számát illetően Európában is egyedülálló létesítmény négy egymástól független kiállításból áll. A fegyvermúzeumban a kiállított fegyverek (maroklőfegyverek, puskák, géppuskák, sportfegyverek) között megtalálható a Magyar Honvédségben rendszeresített kézifegyverek nagy része, sportpisztolyok, valamint Kádár János vadászfegyverei. A makettházban sok száz különféle harci eszköz miniatűr másolata tekinthető meg. A múzeum talán leglátványosabb része a több mint 3 hektáron elhelyezett szabadtéri kiállítás és a kiállítást körül ölelő szoborpark. Itt tekinthetők meg a Magyar Honvédségben használt különböző harci eszközök helyreállított darabjai. 

A látogatás beváltotta a hozzá fűzött reményeinket. A kadétok nagy érdeklődéssel szemlélték a különböző kiállított eszközöket. Mivel a csapatot két volt katonatiszt kollégánk kísérte el, így nagyon szakszerű vezetésben volt részük a kadétoknak és természetesen nem maradtak ki a személyes élmények sem. E program fontos elemének éreztük azt is, hogy kadétjaink előtt ott legyen oktatójuk, kollégáink személyes példája is. A hatalmas területen elhelyezett kiállítás után jó hangulatban fogyasztották el kadétjaink az ebédet a keceli Fürtös Vendéglőben.

2023. március 28-án túrázni vittük a kadétokat. A túra a jászberényi Állatkerttől indult és megegyezett az ebben az évben már 32. alkalommal megrendezendő „Zagyva-Hajta-túráéval”: Jászberény Állatkert -Zagyva folyó ártere -Kerekudvar -Zagyvamenti Természetvédelmi Terület -Öregerdő -Bán-hegy -Zagyva folyó ártere -Jászberény Állatkert.

A túra útvonalának kiválasztásakor célunk volt, hogy kadétjaink minél több ismeretet szerezzenek szűkebb hazájuk, a Jászság természeti kincseiről, megismerjék az őket körülvevő természet szépségeit és ezáltal erősödjék hazaszeretetük.  Bár síkvidéki terepen vagyunk, a Zagyva folyó ártere és a természetvédelmi terület homokos talaja erősen igénybe vette a lábakat, próbára tette az állóképességet. A gyalogtúra során a kadétok gyakorolták a térkép és tájoló használatot, így a cél mellett az út is fontossá vált, és nem csak a fizikai teljesítmény miatt. Túravezetőként most is a túrázásban jártas műszaki végzettségű kollégánk, Vincze Gyula segítette – személyes példájával is - a csapatot. A közös erőfeszítések, az együtt töltött vidám percek segítették a közösség formálódását, erősítették a csapatszellemet. 

A túra kiindulópontját az iskola mikrobuszainak segítségével közelítették meg a kadétok, de a hazafelé vezető úton már csak a két jó lábukra számíthattak, így az Állatkert és iskola közötti néhány kilométer távolság is hozzáadódott a túra alatt megtett távhoz.

2023. március 30-án iskolánk tornatermében katonai önvédelmi alapok bemutatót és interaktív foglalkozást szerveztünk a kadétoknak. Ezt a foglalkozást a GOWS Oktatási és Továbbképző Egyesület instruktorai – köztük iskolánk egyik informatika tanára – vezették. Kadétjaink a program keretén belül 

·         megismerkedhettek a Systema, orosz katonai közelharc alapelveivel, mozgásrendszerével, a természetes mozgás hatékonyságával;

·         összehasonlítást nyerhettek a katonai közelharc, küzdősport, harcművészet, rendészeti alkalmazások és a civil önvédelem között;

·         elsajátíthattak alapvető földmozgásokat, gurulásokat;

·         kipróbálhatták a kitérések és kibillentések hatékonyságát a gyakorlatban;

·        megismerkedhettek a biomechanikai alapokkal;

·        betekintést nyerhettek a pusztakezes és eszközökkel (gyalogsági ásó, kés, bot, zseblámpa…) történő védekezésbe.

Fontosnak tartjuk, hogy kadétjaink a GOWS instruktorai mellett iskolánk egyik informatika tanár végzettségű oktatójával is együtt dolgozhattak. Általa megvalósult az oktatók személyes példamutatása a szabadidő hasznos eltöltésében, az egészséges életmód részeként végzett mozgásban épp úgy, mint szakmai képzésben.

Lövészeten már sokszor voltak a kadétok és mindig nagy örömmel vettek részt ezen a programon. Most (2023. április 13-án) sem volt ez másképp. A helyszín a Honvédelmi Sportszövetség tagjaként bejegyzett jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület lőtere volt. A lövész klubbal iskolánk több éve együttműködési megállapodást kötött, melynek köszönhetően a kadétok a pályázati programokon kívül is többször voltak lövészeten, illetve közösen indultunk lövészet versenyeken is. A program kezdete előtt volt elméleti felkészítés, a tanult ismeretek felelevenítése, kibővítése. Kadétjaink és oktatóink munkáját, tevékenységét aktívan segítette Hábencius Ferenc úr, a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület elnöke. Megismertette a kadétokat a biztonsági rendszabályokkal, lőelmélettel és a pontos lövés gyakorlatával. A lövészet iránti lelkesedése láthatóan most is több kadétra átragadt.  Együttműködésünknek köszönhetően a felsőbb éves kadétok között is, sőt a már végzett kadétjaink között is van, aki az egyesület tagja.

A gyöngyösi Survivor Paintball pályái 2023. április 20-án kiváló lehetőséget nyújtottak kadétjaink számára, hogy felelevenítsék, mit is tanultak Honvédelmi alapismeretek tantárgyból a harcról és Lőelméletből a biztonsági rendszabályokból. A ketté osztott csapat feladata a tanultak megvalósítása volt a gyakorlatban. Egyik csoport a védő, a másik csoport a támadó harcot gyakorolta, majd félidőben cseréltek. A tanult ismeretek gyakorlatba történő átültetése mellett fontos cél volt a csapatszellem, a bajtársiasság élményének megélése. Ez a program szellemileg és fizikailag egyaránt megmozgatta kadétjainkat, emellett pedig nagy közösségi élményt nyújtott számukra.

 

Nagyon fontosnak érezzük, hogy az öt, jellegében különböző, változatos program lehetőséget adott arra, hogy minden kadét megtalálja a számára legérdekesebbet, s mivel mindig csapatban tevékenykedtek, osztoztak egymás lelkesedésében. Erősödött a csapatszellem, közösségi élményeket szerezhettek. Kötetlen körülmények között bővülhetett tudásuk, az elméletet összekapcsolhatták a gyakorlattal. Kadétjaink igen jó alkalmazkodó képességről és fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot a programok megvalósítása során. A több mint 15 km-es gyalogtúrát is nagy lelkesedéssel, jókedvűen valósították meg a mi túrázáshoz nem igazán szokott gyerekeink.

 

A programok során igyekeztünk a kadétok életkori sajátosságainak, illetve az időjárási körülményeknek megfelelő ellátást biztosítani a számukra. A kedvező időjárás és a programok adta fizikai terhelés hatására az amúgy is mindig éhes kamaszok örömmel fogadták a bőséges úti csomagot, melynek legfőbb alkotó eleme az iskola konyháján frissen készített rántotthúsos szendvicsek voltak, melyet mindenki nagyon szeret. Bőségesen elláttuk őket innivalóval is az önvédelmi gyakorlatnál, a túránál, a paintballozáshoz, lövészethez éppúgy, mint az autóbuszos kirándulás alkalmával. Az egész napot igénybe vevő autóbuszos kirándulások alkalmával meleg ebédről is gondoskodtunk számukra a keceli Fürtös Vendéglőben. 

Iskolánkban jelenleg 35 kadét tanul (és a következő tanévben ez a létszám a 12. évfolyam távozása után is 5-8 fővel gyarapodni fog.) A programokon mindig szép számban részt vettek a kadétok, legalább kétharmaduk mindig jelen volt. A közös programok lehetőséget adtak a kadétok egymás közötti és oktatóikkal folytatott beszélgetésekre is. 

 

 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese