Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Információk az összefüggő nyári gyakorlatról

 

Az iskolánk azon tanulóinak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kezdték meg szakközépiskolai tanulmányaikat: 11A, 11C, 11E osztályok 

Illetve akik a  2019. évi LXXX. törvény hatálya alatt ágazati képzésben kezdték meg a tanulmányaikat : 1/13V osztály 

a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. Ezzel válik érvényessé a tanulmányi évük.

Külső gyakorlati helyen (cégnél, vállalkozásnál) szervezett  összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében, legkorábban 2022. jún. 16-én kezdődhet, de legkésőbb: 2019. aug. 31-ig kell, hogy véget érjen. A gyakorlat ideje 4 hét (megszakítás nélkül). Ennek az idejét természetesen a gyakorlati fogadóhellyel egyeztetve kell meghatározni minden tanulónak. A gyakorlat elvégzését 2022. év szeptemberben az első tanítási napon kell igazolniuk az osztályfőnök felé. Az igazolás módja a kitöltött munkanapló, és gyakorlati hely által kitöltött, a gyakorlat teljesítését igazoló lap. 

A 11A, 11C, 11E -es osztályok ún: együttműködési megállapodást kötnek a kerettantervben előírt nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére.Tehát az 1 hónapos foglalkoztatás az Együttműködési Megállapodással válik jogszerűvé.

A gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg.

2019. szeptember 1-től minden tanulóképzést végző vállalkozás- az együttműködéssel képzők is - csak úgy fogadhatnak tanulót, ha az oktatott szakmában mestervizsgával, szakirányú felsőfokú végzettséggel  vagy gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik az oktató! 

 

http://www.iparkamaraszolnok.hu/wp-content/uploads/2018/09/tsz-2018.pdf

Az együttműködési megállapodást az Iskola és a Gazdálkodó szervezet köti a tanulóra vonatkozóan. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és a megjelölt naptól hatályos. Ezt a dokumentumot az iskola készíti el a tanuló által a tudomására hozott adatok (Adatbekérő lap) alapján.

A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

 Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a tanulónak.

 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat esetén:

Szakközépiskolai képzés esetén (Ágazati szakképzés 4 éves szakmai érettségit adó képzés):

 • Nincs NAV felé bejelentési kötelezettség.

 • Pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér (2022. évben 200 000 Ft) tizenöt  százalékának 1,3-szorosa, azaz 19,5%.( 39 000 Ft ).

 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 11. évfolyamot követően (20*7) azaz 140 óra. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás csak az összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozóan, és valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.

 • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

 

Tehát a tervezett menetrend:

 1. 2022.01.31-ig a tanulók megkapják a gyakorlatra vonatkozó adatbekérő lapot.

 2. 2022.03.11-ig minden nyári gyakorlatra kötelezett tanuló keres céget, vállalatot, vállalkozást, vagy vállalkozót, ahol a nyári szakmai gyakorlatát szakmai munkával el tudja tölteni. Kitölti az adatbekérő lapot, és átadja az osztályukban erre kijelölt személynek. A kijelölt személy egyben átadja a gyakorlati oktatás vezetőnek.

 3. 2022.04.22-ig az iskola elkészíti és aláírja az Együttműködési megállapodásokat, valamint, eljuttatja őket a gyakorlati képzőhelyekre.

 4. 2022.05.04-ig a gyakorlati képzőhelyek aláírják az Együttműködési Megállapodásokat, és eljuttatják a területileg illetékes Megyei Iparkamarához ellenjegyzésre.

 5. 2022.06.16-ig az Iparkamara eljuttat minden érintett fél számára 1 pld-t. az iktatott és ellenjegyzett dokumentumokból.

 6. Az előre meghatározott módon és időben lezajlik a gyakorlat.

 7. 2022.09. első tanítási napján a tanuló leigazolja az iskola felé a gyakorlat teljesítését.

 

Letölthető dokumentumok:

Adatbekérő lap Letöltés
Igazoló lap minta Letöltés
Együttműködési megállapodás minta Letöltés
 

2022. január.

 

Jancsik Árpád   gyak. okt. vez.

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2022 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese