NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT

Tisztelt Tanulók!

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,   és a szakképző osztályok Képzési és Kimeneti Követelményeinek előírásainak alapján, az alábbi osztályoknak összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venni:
A nyári szakmai gyakorlat sikeres megvalósítása az egyik feltétele a felsőbb évfolyamba lépésnek.
Azok a tanulók, akik évet ismételnek és a tavalyi évben nyári gyakorlatot végeztek, esetükben a nyári gyakorlatot ismételten el kell végezni.
Az érintett osztályok:
 

A   11A, 11C/villamos, Össz: 105 óra (egybefüggő 3 hét, napi 7 órában)
A   12A, 12C/villamos, Össz: 120 óra (egybefüggő 3 hét, napi 8 órában)
Az  1/13V, Össz: 160 óra (egybefüggő 4 hét, napi 8 órában)
Az  1/13E Össz: 160 óra (egybefüggő 4 hét, napi 8 órában)


Tehát a feladataid:
1.   Keress egy a számodra elérhető, neked előírt szakmai munkát végző, duális képzésre regisztrált céget szervezetet,  ahol a nyári gyakorlatodat el szeretnéd tölteni.  
       Az  1/13V/Aut.  képzésnél a BOSCH hatvani telephelye lesz.
       Az   1/13E  későbbi döntés alapján, központilag szervezett munkáltatónál.
      Duális képzőhelyek listája:
      https://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet
2.   Keresd meg őket a szándékoddal.
3.   Kössetek egymással  a gyakorlat idejére szóló  Szakképzési Munkaszerződést
A 2019 évi.LXXX trv. szakképzésről . 83. §, 2,b pont :    SZMSZ köthető:   
" évente legfeljebb két alkalommal, egyenként legalább kettő és legfeljebb tizenkettő hét, de éves szinten összesen legfeljebb tizenkettő hét határozott időtartamra."
4.   Engem értesíts erről a szerződéskötésről 2024. 04. 30-ig, a mellékletben található kitöltött befogadó nyilatkozat leadásával.
5.   Amennyiben ez nem történik meg,  akkor lemaradsz a külső cégnél elérhető juttatásokról, kapcsolatépítésről és szakmai tapasztalatokról. Tehát iskolai keretek között fogod elvégezni az összefüggő nyári gyakorlatod 2024.06.17-től kezdődően, juttatás nélkül.

Minél hamarabb keresel magadnak gyakorlati helyet, annál valószínűbb, hogy sikerrel jársz. Elképzelhető, hogy egy-egy cég esetében az elérhető helyek hamar elfogynak...

Az egybefüggő szakmai gyakorlat időkerete:
Külső gyakorlati hely:    2024.06.17......2024.08.31.-ig  (ezen belül a tanuló és a munkáltató megállapodásán múlik) 

Tehát a tanulók többsége szakképzési munkaszerződéssel külső gyakorlati helyen cégnél, vállalkozásnál, néhány tanuló pedig (ha nem talál gyakorlati helyet)  az iskola falain belül végzi az egybefüggő nyári gyakorlatát.

A gyakorlat értékelése:

  • A gyakorlatról minden tanulónak Munkanaplót kell készítenie. Ez egy egyszerű A4-es formátumú dokumentum, amelyben minden gyakorlati napotokat külön oldalon kezdve, fényképpel és szöveges leírással dokumentáljátok. Tehát 1 napotok minimum 1-oldalon legyen dokumentálva. Erre egyfajta mintát az alábbi csatolmányban találtok. Lehet teljesen elektronikusan szerkesztett, lehet kézzel írt és szkennelt dokumentum is, ezt rátok bízzuk.  Mindenképpen legyen igényes és szakmailag tartalmas munka.  Fontos, hogy fényképet csak a munkáltatótok engedélyével készíthettek    
  • A munkanaplókat a gyakorlatotok végeztével 1héten belül kell feltölteni  ide a Classroom-ba.  
    Mindenkinek egységesen elektronikusan  .pdf   kiterjesztéssel.  (  munkanaplo_név_osztály_.pdf     elnevezéssel)
  • A hiányzások nyilvántartása, és a tanulók munkájának az értékelése mindenkinek a  KRÉTA rendszerben fog történni.   


Aki iskolai gyakorlaton vesz részt, annak az iskolán belül végezzük el az értékelést, igazolást és a részvételhez kapcsolódó további adminisztrációt.
A gyakorlati tevékenység értékelése mindenki számára  2 összetevőből áll:

  • A tényleges értékelés eredményéből  (Kréta jegy)
  • A munkanaplóra adott értékelésből   
  • Egyik összetevő sem lehet elégtelen!  Amennyiben mégis az, akkor a végső jegy is elégtelen...! A két összetevő együttesen adja a végleges értékelést. Ez az érdemjegy lesz a következő év első gyakorlati jegye mindenkinek.

 A gyakorlati hiányzások kezelése az iskolában:
A  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet értelmében:
"226. § … 
(2) Ha a tanuló tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette, és magasabb évfolyamba nem léphet. "
"161. § (1) Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a fogadó intézmény által kiállított igazolással igazolja,
e) a tanuló a technikum utolsó két évfolyamán – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – továbbtanulási célú rendezvényen vesz részt, feltéve, ha a részvételt a szervező által kiállított igazolással igazolja.
(2) Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan."

Juttatás a szakképzési munkaszerződés alapján:
A  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet értelmében:"253. § (1) *  A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit."


A szakképzési munkaszerződéssel külső cégnél levő tanulók "munkavállalói állományban lesznek".  
A munkával, munkaidővel, hiányzással, szabadsággal, igazolással kapcsolatos ügyes bajos dolgaikat minden esetben a munkáltatóval egyeztessék!  
Tehát a hiányzásokkal kapcsolatban mindenkit óvatosságra intek. Könnyen túlléphető a határ!  A következménye pedig 1 évre szól....!

FONTOS!
A gyakorlat előtt néhány nappal kérdezzétek meg a munkáltatót, hogy pontosan mikor, hány órára és hova kell menjetek az első napon!
Mindenkinek jó és baleset mentes gyakorlatot, változatos és érdekes munkákat kívánok!
Kérdés esetén keressetek!

Néhány hasznos információ:
Magyar kereskedelmi iparkamara duális képzéssel kapcsolatos információi:
https://mkik.hu/isziir
Duális képzőhelyek listája:
https://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet
Szakképzési törvény:     
https://njt.hu/jogszabaly/2019-80-00-00
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
Szakképzési törvény végrehajtási rendelete:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fb09f88a3bc0894ace975efc0ddfb1733aac4aa6/megtekintes

 

Befogadó nyilatkozat letölthető innen

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese