Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Információk az összefüggő nyári gyakorlatról

 

Az iskolánk azon tanulóinak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kezdték meg szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. Ezzel válik érvényessé a tanulmányi évük.

 • Iskolai tanműhelyben szervezett összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében, a gyakorlat az iskola által kerül megszervezésre. 2020. jún. 16-án kezdődik és 2020. júl.07-én ér véget. Ez 3 hetes intervallum, napi 7 óra gyakorlati munka. (10A, 10C, 10E osztályok). A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk a tanulókat.

 

 • Külső gyakorlati helyen (cégnél, vállalkozásnál) szervezett  összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében, legkorábban 2020. jún. 16-én kezdődhet, de legkésőbb: 2019. aug. 31-ig kell, hogy véget érjen. A gyakorlat ideje 4 hét (megszakítás nélkül). Ennek az idejét természetesen a gyakorlati fogadóhellyel egyeztetve kell meghatározni minden tanulónak. A gyakorlat elvégzését 2020. év szeptemberben az első tanítási napon kell igazolniuk az osztályfőnök felé. Az igazolás módja a kitöltött munkanapló, és gyakorlati hely által kitöltött, a gyakorlat teljesítését igazoló lap. Ez a hozzánk járó tanulók esetén érinti a: 11A, 11C, 11E,  valamint a 1/13V,  1/13D osztályokat.

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján együttműködési megállapodás köthető a szakiskolai és szakközépiskolai képzés esetén a kerettantervben előírt nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére külső vállalati képzőhelyre vonatkozóan is. Tehát az 1 hónapos foglalkoztatás az Együttműködési Megállapodással válik jogszerűvé.

A gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg.

2019. szeptember 1-től minden tanulóképzést végző vállalkozás- az együttműködéssel képzők is - csak úgy fogadhatnak tanulót, ha az oktatott szakmában mestervizsgával, szakirányú felsőfokú végzettséggel  vagy gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik az oktató!

 

http://www.iparkamaraszolnok.hu/wp-content/uploads/2018/09/tsz-2018.pdf

 

Az együttműködési megállapodást az Iskola és a Gazdálkodó szervezet köti a tanulóra vonatkozóan. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és a megjelölt naptól hatályos. Ezt a dokumentumot az iskola készíti el a tanuló által a tudomására hozott adatok (Adatbekérő lap) alapján.

A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

 Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a tanulónak.

 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat esetén:

Szakközépiskolai képzés esetén (Ágazati szakképzés 4 éves szakmai érettségit adó képzés):

 • Nincs NAV felé bejelentési kötelezettség.
 • Pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér (2020. évben 161 000 Ft) tizenöt  százalékának 1,3-szorosa, azaz 19,5%.( 31 395 Ft ).
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama                   11. évfolyamot követően (20*7) azaz 140 óra. A 13. osztályokban ez (20*8) azaz 160 óra.
 • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás csak az összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozóan, és valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.
 • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

 

Tehát a tervezett menetrend:

 1. 2019.11.30-ig a tanulók megkapják a gyakorlatra vonatkozó adatbekérő lapot.
 2. 2020.03.06-ig minden nyári gyakorlatra kötelezett tanuló keres céget, vállalatot, vállalkozást, vagy vállalkozót, ahol a nyári szakmai gyakorlatát el tudja tölteni. Kitölti az adatbekérő lapot, és átadja az osztályukban erre kijelölt személynek.
 3. 2020.04.24-ig az iskola elkészíti és aláírja az Együttműködési megállapodásokat, valamint, eljuttatja őket a gyakorlati képzőhelyekre.
 4. 2020.05.08-ig a gyakorlati képzőhelyek aláírják az Együttműködési Megállapodásokat, és eljuttatják a területileg illetékes Megyei Iparkamarához ellenjegyzésre.
 5. 2020.06.17-ig az Iparkamara eljuttat minden érintett fél számára 1 pld-t. a dokumentumokból.
 6. Az előre meghatározott módon és időben lezajlik a gyakorlat.
 7. 2020.09 első tanítási napján a tanuló leigazolja az iskola felé a gyakorlat teljesítését.

Letölthető dokumentumok:

Adatbekérő lap Letöltés
Igazoló lap minta Letöltés
Együttműködési megállapodás minta Letöltés

 

 

2019.november

Jancsik Árpád   gyak. okt. vez.

 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2021 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:

				
				
				
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2021.December
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs
Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese