Rólunk írták

Iskolánkról írt a Jászkun Gazdaság

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiadványában az iskolánkat bemutató írás jelent meg a 2014. évi Szakmasztár fesztiválon elért kimagasló eredmények apropójából.

 

„Lélek és tudás”

A Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Tagintézménye - közismert nevén a Liska - 2012 szeptembere óta az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. Az 1959-ben eredetileg gimnáziumként alapított intézmény mára a korszerű szakképzés egyik bástyájává vált a hazai középiskolák mezőnyében, számos országos elismerést is magáénak tudva.

A szakképzés kínálata szorosan illeszkedik a környéken működő cégek igényeihez, az itt végzett diákok mindenhol elismert szakemberként dolgoznak. Az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek eredményeként a tanműhelyekben a gyakorlati képzés a 21. század technikai színvonalával felszerelt eszközökkel folyik. A képzési szerkezetet a munkaadók jelzései szerint alakították ki, de figyelembe lett véve a diákok és a szülők igénye is. Az erősáramú képzés mellett – majd egyre inkább azt felváltva - az 1990-es évek közepén indult el a világbanki program keretében az automatikai technikus képzés, valamint az informatikai szakmák oktatása. Ez utóbbiak mára az intézmény arculatának legfőbb kialakítóivá váltak.

Jelenleg műszaki területen az erősáramú elektrotechnikus, az automatikai technikus és az informatikai rendszergazda szakképesítéseket nyújtja az iskola.

2014 őszétől az ügyviteli területen is elindul egy szakközépiskolai osztály, mivel a szakképzés reformja nyomán lehetővé vált, hogy az eddig érettségi után oktatott szakmát már a kilencedik évolyamtól kezdve tanulhassák a diákok. Az itt végzettek adminisztrációs munkakörben tudnak majd elhelyezkedni, hiszen készségszinten sajátítják el a tíz ujjas vakon gépelés, az idegen nyelvi levelezés és a számítógépes szövegszerkesztés fogásait.

A Liskából kibocsátott szakemberek a műanyagiparban, a műszeriparban és az automatizálás terén is a térség cégeinek vezető beosztású munkatársaivá váltak. Szaktudásuk alapjait azok is a Liskában szerezték meg, akik érettségi után a felsőoktatást választották. A mai napig komoly kereslet mutatkozik az itt végzettek iránt, amit a több évtized alatt kialakult, a rendet és a munkafegyelmet előtérbe helyező nevelési stílus is elősegített. A tapasztalat szerint évente jóval több betölthető álláshely van, mint ahány szakembert a képző intézmény kibocsát. Ez a tendencia az elmúlt évek gazdasági válsága miatt sem változott, hiszen a végzősök többsége a termelő ágazatokban helyezkedik el. A Jászság és környéke jövőbeli munkaerőigényének változását a továbbiakban is követni kívánja az iskola.

A szakközépiskolai osztályokból leginkább a műszaki felsőoktatás felé veszik az irányt a technikusként végzett diákok. Az érettségi után itt maradó technikusok esetében a képzés hatvan százalékát már a gyakorlati órák teszik ki. Mivel az egyetemeken és a főiskolákon jóval kisebb a műhelyben vagy laboratóriumban végzett foglalkozások aránya, ezért azok a mérnökök, akik az érettségit követően technikusképzésben vesznek részt, a munkahelyeken gyorsabban illeszkednek be, illetve látják át a gyártási folyamatokat.

Az 1992-ben újraindított, majd folyamatosan bővülő gimnáziumi képzésben már a kilencedik évfolyamtól kezdve speciális területeken szerezhetnek ismereteket a diákok. A gimnázium zászlóshajójának a közbiztonsági tagozat tekinthető. A rendőrséggel együttműködve olyan alapképességeket, készségeket sajátíthatnak el a szakmai és a gyakorlati órákon, amellyel megteremtődik a lehetőség a magasan kvalifikált képzettséget adó rendészeti szakközépiskolai vagy felsőoktatási tanulmányokhoz.

Az Országos Rendészeti Tanulmányi Versenyen és az Országos Középiskolai Rendészeti Csapatversenyen több esetben sikerült megszerezni az első helyezést. A rendészeti versenyek számos kiemelkedő tehetség felfedezésére nyújtottak alkalmat, akik időközben a rendőrtiszti diplomát is megszerezték, és ma felelős beosztásban dolgoznak a testület kötelékében.

Hasonló megfontolásból és a megfogalmazódott igényekre reagálva indult el 2012-ben a katonai fakultáció. Miután a fenti két területen jelentős túljelentkezés tapasztalható, ezért a legjobb úton halad az intézmény abba az irányba, hogy a műszakival egyenértékű közszolgálati profil alakuljon ki.

Közel egy évtizeden át működött az iskolában nyelvi előkészítő tagozat. Ezzel párhuzamosan jött létre 2010-ben az angol és német nyelvből a Pécsi Tudományegyetem ECL, angol nyelvből pedig a Debreceni Egyetem DExam nyelvvizsgaközpontjának akkreditált vizsgahelye. Az idegen nyelvi oktatás, illetve vizsgáztatás a technikai feltételek fejlesztése révén az iskola képzési területének harmadik pillérjévé vált.

Innováció és szakmai tanulmányi versenyek

Az intézményben működő tanműhelyek a tantervi követelményeket meghaladó ismeretek megszerzését is lehetővé teszik. Lehetőség van például a felületszerelt nyomtatott áramkörök forrasztásának elsajátítására, emellett a diákok szert tehetnek a műanyag fröccsöntő gépek használatához szükséges irányítástechnikai ismeretekre. Miután a Jászság legdinamikusabban fejlődő műanyagipari cégei, a MetalPlast Kft. és a Jász-Plasztik Kft. jászberényi székhelyűek, ezért a műanyagiparhoz kötődő iskolai tevékenység komoly fejlesztési potenciált hordoz magában. Az informatikai képzésen belül a CISCO Hálózati Akadémia által kiállított tanúsítvány megszerzése emelhető ki. Az iskola és a Samsung Electronics Magyar Zrt. között létrejött együttműködés keretében a Liska tanárai által kidolgozott tananyaggal 2013-ban indult el Jászfényszarun a SMART Akadémia. A kezdeményezés diákoknak is esélyt ad arra, hogy Samsung-termékek értékesítése, szervizelése, valamint az ügyfélkezelés területén elismert képesítést szerezzenek.

A fent említett szakmai eredmények jelzik, hogy az intézmény megfelelően képzett és az innovatív tevékenységre fogékony mérnök-tanárokkal, illetve informatikusokkal rendelkezik. A több évtizedes hagyományok azonban nemcsak a tananyag átadására és a fejlesztésre köteleznek, hanem a tanulmányi versenyeken való részvételre is. Ezek nem csupán arra alkalmasak, hogy a diákok a hasonló szakképző intézmények legjobbjaival megküzdve bizonyítsák a tudásukat, de a versenyszférában való érvényesülésre is felkészítenek.

A Liska tanulói az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken (OSZTV) a kezdetektől fogva az élvonalban végeztek, számos esetben szerezve dobogós helyezéseket. Az elmúlt két tanév versenyzői közül ki kell emelni Nagy Gábort és Palicska Domonkost, akik az OSZTV automatikai technikus szekcióját és a Csernyánszky Imre Országos Pneumatika Versenyt egyaránt megnyerték. Az automatikai technikusok versengésének döntő feladatai között pneumatikus és elektropneumatikus kapcsolás tervezése, illetve megépítése, mechanikus szerelés, PLC programozás valamint hibakeresés szerepelt. Emellett egy adott téma feldolgozásáról kellett számot adni a zsűri előtt. Az egyes feladatok értékelését az előző években sikeresen szereplő versenyzők végezték, akik nemzetközi versenyeken képviselték Magyarországot. 2014-ben az erősáramú elektrotechnikus kategória győztesei – Apró Csaba és Kalocsa Roland - szintén a Liskából kerültek ki. Hasonló sikereket hozott a PLC-programozói és irányítástechnikai verseny, ahol a közelmúltban három egymást követő évben volt első a Liskából érkezett diák.

Idén tavasszal a WorldSkills nemzetközi szakmai verseny válogatóját bonyolították le a mechatronika szakterületen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a versenyszámok szponzoraival együtt azokat a leendő szakembereket kereste, akik Magyarországot képviselhetik 2015-ben a brazíliai Sao Paulóban megrendezésre kerülő, a Szakmák Olimpiájának is nevezett WorldSkills Sao Paulo 2015 világversenyen. Palicska Domonkosnak és Szikra Ádámnak sikerült bekerülnie abba a csapatba, amelynek a legjobbjai részt vehetnek a világ egyik legrangosabb szakmai versenyén.

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese