Beszámoló a HKP-hoz kapcsolódó szabadidős programokmegvalósítására kiírt pályázatról

Beszámoló a HKP-hoz kapcsolódó szabadidős programokmegvalósítására kiírt pályázatról

 

„A Honvéd Kadét Program szabadidős honvédelmi nevelését megvalósító programok támogatására” kiírt 690/2021 szerződésszámú pályázatunk programjának összeállításakor törekedtünk arra, hogy a tanórai és szabadidős elemek egymásra épülve, egymást erősítve fejtsék ki hatásukat, és segítsék a nevelési és felkészítési célok megvalósulását. Az elméletben elsajátított ismereteket a kadétok a gyakorlatban is kipróbálhatták, illetve részt vehettek olyan közösségi programokon, amelyek segítették a hazafias és honvédelmi nevelést, a pályaorientációt, ezen túlmenően pedig aktív időtöltést biztosítottak számukra.

A programok összeállításakor törekedtünk a változatosságra, azt akartuk, hogy legyenek elméleti és gyakorlati jellegű foglalkozások, amelyek megmozgatják a kadétokat úgy szellemi, mint fizikai téren. A programok kiválasztásakor célként tűztük ki az azonos érdeklődésű diákok közösséggé kovácsolását, amely már a közös, kis csoportban zajló tanítási órákon elkezdődött. Fontos célként jelent meg a hazaszeretet erősítése, a hagyományok őrzése, a pályaorientáció.

A pályázatba betervezett programokon a 9-10-11-12. évfolyamon tanuló 24 kadétunk és 4 oktató vett részt. Oktatóink közül ketten aktív idejükben a Magyar Honvédség hivatásos állományában szolgáltak. Iskolánkban ők végzik a kadétok szakmai képzését. Másik két oktatónk pedig a saját szabadidős tevékenységének bemutatásával, a kadétok abba történő bevonásával segítette a programok sikeres megvalósítását, szolgáltatva ezzel személyes jó példát kadétjainknak.

Köszönettel tartozunk a jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületnek és Hábencius Ferenc elnök úrnak, hogy két programunk megvalósításában is aktív segítséget nyújtottak.

 

Első programként 2021. december 09-én iskolánk tornatermében katonai önvédelmi alapok bemutatót és interaktív foglalkozást szerveztünk a kadétoknak. Ehhez hasonló oktatás 5 éve zajlik iskolánkban a 9-10. évfolyamos kadétok számára, Honvédelmi alapismeretek gyakorlat néven. Ezen a foglalkozáson valamennyi évfolyam kadétjai elsajátíthatták a tananyaghoz kapcsolódó, de azon túlmutató ismereteket. A foglalkozást iskolánk egyik informatika tanára vezette, aki 18 éve foglalkozik harcművészettel (2. dan Aikido, Systema Instruktor, a Belügy Minisztérium minősített oktatója). Kadétjaink a program keretén belül 

·         megismerkedhettek a Systema, orosz katonai közelharc alapelveivel, mozgásrendszerével, a természetes mozgás hatékonyságával;

·         összehasonlítást nyerhettek a katonai közelharc, küzdősport, harcművészet, rendészeti alkalmazások és a civil önvédelem között;

·         elsajátíthattak alapvető földmozgásokat, gurulásokat;

·         kipróbálhatták a kitérések és kibillentések hatékonyságát a gyakorlatban;

·        megismerkedhettek a biomechanikai alapokkal;

·        betekintést nyerhettek a pusztakezes és eszközökkel (gyalogsági ásó, kés, bot, zseblámpa…) történő védekezésbe.

Fontosnak tartjuk, hogy kadétjaink iskolánk egyik informatika tanár végzettségű oktatójával dolgozhatnak együtt. Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást a szabadidő hasznos eltöltésében, az egészséges életmód részeként végzett mozgásban épp úgy, mint szakmai képzésben.

 

Lövészeten már korábban is voltak a kadétok és mindig nagy örömmel vettek részt ezen a programon. Most (2022. március 24-én) sem volt ez másképp. A helyszín a Honvédelmi Sportszövetség tagjaként bejegyzett jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület lőtere volt. A lövész klubbal iskolánk több éve együttműködési megállapodást kötött, melynek köszönhetően a kadétok már a pályázatot megelőzően is többször voltak lövészeten. A lövészet megkezdése előtt volt elméleti felkészítés, a tanult ismeretek felelevenítése, kibővítése. Kadétjaink és oktatóink munkáját, tevékenységét aktívan segítette Hábencius Ferenc úr, a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület elnöke. Megismertette a kadétokat a biztonsági rendszabályokkal, lőelmélettel és a pontos lövés gyakorlatával. A lövészet iránti lelkesedése láthatóan több kadétra is átragadt.

 

A pályaorientációs céllal szerveztük a laktanyalátogatást (2022. március 31-én) a MH.86. Szolnoki Helikopter Bázisra. A Bázissal több éve nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Az alakulat Emlékszobájában kadétjaink megismerhették a Helikopter Bázis múltját, történetét. A tanhangárban bemutatták a Bázison folyó gyakorlati oktatást. Nagy élmény volt kadétjaink számára a hatalmas helikopterek egy-egy részét sok-sok darabjára bontva látni. A nap fénypontjaként megtekintették a legkorszerűbb szimulátorokat, majd ki is próbálhatták a szimulált repülést. A tiszti ebédlőben elfogyasztott finom ebéd után megnézhették a repülés irányító központot, az irányító tornyot. A fogadtatás és a bemutató egyaránt elnyerte a kadétok tetszését. Mivel a csapatot volt helikopter pilóta kollégánk is elkísérte, természetesen nem maradtak ki a személyes élmények sem. E program fontos elemének éreztük azt is, hogy kadétjaink előtt ott legyen oktatójuk, kollégánk személyes példája is. 

Negyedik programként (2022. április 07-én) kalandpark látogatással egybekötött túrázáson vettek részt kadétjaink. Gyakorlott túrázó oktatónk (aki „civilben” informatika tanár) vezetésével Mátraházáról indulva megmászták hazánk legmagasabb csúcsát, a Kékes-tetőt, közben a kijelölt pontok között azimut menetet hajtottak végre tájoló és térképvázlat segítségével. Reméljük, hogy országunk legmagasabb pontjának „meghódítása” hozzájárult ahhoz, hogy kadétjaink  megismerjék hazájuk értékeit, erősödjék hazaszeretetük. A túra és a hozzá kapcsolódó feladat szellemileg és főként fizikailag megmozgatta a kadétokat. A nem feltétlenül könnyebb lejtmenet végén egy finom ebéd, majd élmény dús program várta őket a sástói Oxigén Adrenalin Kalandparkban. A közösen leküzdött élményelemek erősítették a csapat-kohéziót, igazi közösségi élményt nyújtottak. 

A szentendrei Soviet Paintball pályái (2022. május 12-én) kiváló lehetőséget nyújtottak kadétjaink számára, hogy felelevenítsék, mit is tanultak Honvédelmi alapismeretek tantárgyból a harcról és Lőelméletből a biztonsági rendszabályokból. A ketté osztott csapat feladata a tanultak megvalósítása volt a gyakorlatban. Egyik csoport a védő, a másik csoport a támadó harcot gyakorolta, majd félidőben cseréltek. A tanult ismeretek gyakorlatba történő átültetése mellett fontos cél volt a csapatszellem, a bajtársiasság élményének megélése. Ez a program szellemileg és fizikailag egyaránt megmozgatta kadétjainkat, emellett pedig nagy közösségi élményt nyújtott számukra.

A hatodik program (2022. május 22-én) az Íjászat volt. A Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület hagyományőrző tagjai és elnöke bemutatták kadétjainknak a magyarok hagyományosan híres fegyverének, az íjnak a használatát. Nemcsak bemutató volt, a kadétok ki is próbálhatták magukat íjászatban. Az ősi fegyverrel és annak használatával történő ismerkedés kadétjaink hagyománytiszteletét volt hivatott erősíteni.

Nagyon fontosnak érezzük, hogy a hat, jellegében különböző, változatos program lehetőséget adott arra, hogy minden kadét megtalálja a számára legérdekesebbet, s mivel mindig csapatban tevékenykedtek, osztoztak egymás lelkesedésében. Erősödött a csapatszellem, közösségi élményeket szerezhettek. Kötetlen körülmények között bővülhetett tudásuk, az elméletet összekapcsolhatták a gyakorlattal. Kadétjaink igen jó alkalmazkodó képességről és fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot a programok megvalósítása során. A több mint 15 km-es gyalogtúrát is nagy lelkesedéssel, jókedvűen valósították meg a mi „alföldi” gyerekeink. 

A programok során igyekeztünk a kadétok életkori sajátosságainak, illetve az időjárási körülményeknek megfelelő ellátást biztosítania a számukra. Mindig kaptak úti csomagot, illetve bőségesen elláttuk őket innivalóval az önvédelmi gyakorlatnál, a túránál, a paintballozáshoz éppúgy, mint az autóbuszos kirándulások alkalmával. Az egész napot igénybe vevő autóbuszos kirándulások alkalmával meleg ebédről is gondoskodtunk számukra. A programok lebonyolítása után még egy közös bográcsozást is beiktattunk, ahol felelevenedtek a közös élmények, értékelték a programokat és tervezték a jövőt.

Iskolánkban jelenleg 24 kadét tanul (és a következő tanévben ez 8-10 fővel gyarapodni fog.) A programokon szinte mindig teljes létszámban részt vettek, igazolt hiányzás is csak nagyon nyomós indokkal fordult elő. (Sőt olyan is előfordult, hogy bár a tanítási órákról hiányzott valaki, a kadét programon megjelent.) Az utolsó együttlétkor hangot adtak ama igényüknek, hogy ilyen programokat, élményeket. a következő, és a következő, és a következő … tanévekben is szeretnének. Ez a lelkesedés, eme pozitív visszajelzés oktatóink számára is motiváló.

 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese