Nappali Képzések

Nappali képzések


Jelmondatunk:   „Lélek és tudás”

 

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

 

A Szent József Technikum több mint 60 esztendő pedagógiai örökségét hordozza: számtalan képzési forma valósult meg az intézmény falai között ebben az időszakban. A 2020-ig Liska József professzor nevét viselő iskola napjainkra a Jászságban és a megyében is a korszerű szakképzés egyik meghatározó bázisává vált: ezekre az alapokra kíván építeni a Szent József Technikum is, hogy méltó utódként a legkorszerűbb eszközökkel nyújtson színvonalas oktatást, kielégítve a térség munkaerőpiaci igényeit.

Névadóink erényei a 21. századi fiatalok számára is követendőek: Szent József példás apa, becsületes szakember; korábbi névadónk, Liska József (mérnök, a BME tanára, az MTA levelező tagja) a műszaki tudományok elismert képviselője.

Szemünk előtt zajlik az elektronika, a digitális technika, az automatizálás, az informatika, a hálózatok és az intelligens rendszerek forradalma. A változásokat a mi képzéseinknek is követni kell. Mára az automatizálási, az informatikai és az ügyviteli területeken, valamint a gimnáziumi képzéseinkben is az erősáramúhoz hasonló hírnevet sikerült elérni. A környékbeli vállalatoknál és országosan egyaránt találunk a Liskában végzett szakembereket, valamint a műszaki és a rendészeti pályán is jelen vannak vezető beosztású volt diákjaink. Küldetésünk, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott "liskás" szakmai tapasztalatok birtokában, a katolikus egyház értékrendjét közvetítve már a jelenben felkészítsük diákjainkat a jövőbeli változásokra, a folyamatos megújulásra.

Halász Péter

igazgató


TECHNIKUM

A 9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A közismereti tantárgyak mellett elkezdődik a szakmai tantárgyak tanulása. A 11. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulják. A 12. év végén a tanulók a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A képzés befejezésekor tett szakmai vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgát is ad. 

A  9-13. évfolyamon a tanuló ösztöndíjban, a 11. évfolyamtól pedig - amennyiben a duális képzőhellyel szerződést köt - munkabérben részesül.

A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol.

Képzési idő: 5 év

 

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Belső kód: 0001

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek elektrotechnikai, elektronikai és automatizálási területen. Jászberény Város szakképzési ösztöndíj programjában támogatott szakképesítés. A Bosch és a ThyssenKrupp vállalatokkal együtt valósul meg a duális képzés.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Automatikai technikus- gyártástechnikai szakirány

Automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelését, üzembe helyezését és karbantartását végzi. Képes pneumatikai, hidraulikai és PLC programozói ismeretek birtokában vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is.

  • Erősáramú elektrotechnikus

Az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas.

  • Ipari informatikai technikus

Feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása, a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése.

 

Informatika és távközlés ágazat

Belső kód: 0002

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Az adott cég munkatársaként helyben telepített, ill. felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

  • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz hálózatépítési beruházásokban, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések installálásában.

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Belső kód: 0003

A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Pénzügyi számviteli ügyintéző

A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.


 

GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi óraszámmal.

Oktatott idegen nyel az angol és a német.

Négy évfolyamos gimnázium

Belső kód: 0004

Általános tantervű gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal. 11-12. évfolyamon tantárgyi fakultáció választás.

Katonai fakultációs gimnázium

Belső kód: 0005

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Honvéd Kadét Program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik. Tanulmányi eredménytől függő Béri Balogh Ádám honvéd kadét.ösztöndíj lehetőség.

Közbiztonsági fakultációs gimnázium

Belső kód: 0006

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


A felvételi rangsorok kialakítása

A központi írásbeli felvételi vizsgán nem kell részt venni a jelentkezőknek!

A felvételi pontszámot az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei átlaga adja. Minden tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyak a kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika. 

Gimnáziumi osztályokban még figyelembe vett tantárgyak: fizika, földrajz/természetismeret, kémia, biológia, informatika. A katonai és a közbiztonsági képzésben figyelembe vesszük a testnevelés érdemjegyet is. Ezen területeken a felvételnél kizáró ok a testnevelés tantárgyból való felmentés, továbbá iskolaorvosi vizsgálat is szükséges.

A technikumi osztályokban beszámítandók az ágazati képzéshez szükséges tantárgyak:

  • elektronika és elektrotechnika ágazat, illetve informatika és távközlés ágazat: fizika és informatika

  • gazdálkodás és menedzsment ágazat: biológia, földrajz/természetismeret, informatika.

Az elektronika és elektrotechnika ágazaton a felvétel feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel. 

 

Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvétele

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A technikumi képzésbe, valamint a négy évfolyamos gimnáziumi osztályba (0004) mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás ütemezése

2023. 02. 22.: A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába.

2023. 03. 17.: Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában.

2023. 03. 21-22.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2023. 04. 13.: A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak.

2023. 04. 21.: A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát.

2023. 04. 28.: A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Március első hetében szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján a szülőkkel együtt. Felvétel feltétele az iskola keresztény értékrendjének elfogadása. 

 


 

Nyílt napok:

2022.11.03. csütörtök - 8 óra és 10 óra

2022.11.07. hétfő - 8 óra és 10 óra

Címünk:

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.

Telefon: 57412-818, +36308198225

https://sztj-tech.hu          iskola@sztj-tech.hu

OM azonosító: 910003 001

 

 

Felvételi szabályzat megtekinthető, pdf formátumban letölthető ITT!

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2022 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese