Nappali Képzések

Nappali képzések


Jelmondatunk:   „Lélek és tudás”

 

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

 

A Szent József Technikum több mint 60 esztendő pedagógiai örökségét hordozza: számtalan képzési forma valósult meg az intézmény falai között ebben az időszakban. A 2020-ig Liska József professzor nevét viselő iskola napjainkra a Jászságban és a megyében is a korszerű szakképzés egyik meghatározó bázisává vált: ezekre az alapokra kíván építeni a Szent József Technikum is, hogy méltó utódként a legkorszerűbb eszközökkel nyújtson színvonalas oktatást, kielégítve a térség munkaerőpiaci igényeit.

Névadóink erényei a 21. századi fiatalok számára is követendőek: Szent József példás apa, becsületes szakember; korábbi névadónk, Liska József (mérnök, a BME tanára, az MTA levelező tagja) a műszaki tudományok elismert képviselője.

Szemünk előtt zajlik az elektronika, a digitális technika, az automatizálás, az informatika, a hálózatok és az intelligens rendszerek forradalma. A változásokat a mi képzéseinknek is követni kell. Mára az automatizálási, az informatikai és az ügyviteli területeken, valamint a gimnáziumi képzéseinkben is az erősáramúhoz hasonló hírnevet sikerült elérni. A környékbeli vállalatoknál és országosan egyaránt találunk a Liskában végzett szakembereket, valamint a műszaki és a rendészeti pályán is jelen vannak vezető beosztású volt diákjaink. Küldetésünk, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott "liskás" szakmai tapasztalatok birtokában, a katolikus egyház értékrendjét közvetítve már a jelenben felkészítsük diákjainkat a jövőbeli változásokra, a folyamatos megújulásra.

Halász Péter

igazgató


TECHNIKUM

A 9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A közismereti tantárgyak mellett elkezdődik a szakmai tantárgyak tanulása. A 11. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulják. A 12. év végén a tanulók a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A képzés befejezésekor tett szakmai vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgát is ad. 

A  9-13. évfolyamon a tanuló ösztöndíjban, a 11. évfolyamtól pedig - amennyiben a duális képzőhellyel szerződést köt - munkabérben részesül.

A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol.

Képzési idő: 5 év

 

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Belső kód: 0001

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek elektrotechnikai, elektronikai és automatizálási területen. Jászberény Város szakképzési ösztöndíj programjában támogatott szakképesítés. A Bosch és a ThyssenKrupp vállalatokkal együtt valósul meg a duális képzés.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Automatikai technikus- gyártástechnikai szakirány

Automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelését, üzembe helyezését és karbantartását végzi. Képes pneumatikai, hidraulikai és PLC programozói ismeretek birtokában vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is.

  • Erősáramú elektrotechnikus

Az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas.

  • Ipari informatikai technikus

Feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása, a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése.

 

Informatika és távközlés ágazat

Belső kód: 0002

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Az adott cég munkatársaként helyben telepített, ill. felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

  • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz hálózatépítési beruházásokban, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések installálásában.

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Belső kód: 0003

A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Pénzügyi számviteli ügyintéző

A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.


 

GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi óraszámmal.

Oktatott idegen nyel az angol és a német.

Négy évfolyamos gimnázium

Belső kód: 0004

Általános tantervű gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal. 11-12. évfolyamon tantárgyi fakultáció választás.

Katonai fakultációs gimnázium

Belső kód: 0005

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Honvéd Kadét Program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik. Tanulmányi eredménytől függő Béri Balogh Ádám honvéd kadét.ösztöndíj lehetőség.

Közbiztonsági fakultációs gimnázium

Belső kód: 0006

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


A felvételi rangsorok kialakítása

A központi írásbeli felvételi vizsgán nem kell részt venni a jelentkezőknek!

A felvételi pontszámot az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei átlaga adja. Minden tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyak a kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika. 

Gimnáziumi osztályokban még figyelembe vett tantárgyak: fizika, földrajz/természetismeret, kémia, biológia, informatika. A katonai és a közbiztonsági képzésben figyelembe vesszük a testnevelés érdemjegyet is. Ezen területeken a felvételnél kizáró ok a testnevelés tantárgyból való felmentés, továbbá iskolaorvosi vizsgálat is szükséges.

A technikumi osztályokban beszámítandók az ágazati képzéshez szükséges tantárgyak:

  • elektronika és elektrotechnika ágazat, illetve informatika és távközlés ágazat: fizika és informatika

  • gazdálkodás és menedzsment ágazat: biológia, földrajz/természetismeret, informatika.

Az elektronika és elektrotechnika ágazaton a felvétel feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel. 

 

Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvétele

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A technikumi képzésbe, valamint a négy évfolyamos gimnáziumi osztályba (0004) mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás ütemezése

2024. 02. 21.: A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába.

2024. 03. 22.: Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában.

2024. 04. 08-10.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2024. 04. 22.: A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak.

2024. 04. 26.: A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát.

2024. 05. 02.: A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Március első hetében szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján a szülőkkel együtt. Felvétel feltétele az iskola keresztény értékrendjének elfogadása. 

 


 

Nyílt napok:

2023.11.08. szerda - 8 óra és 10 óra

2023.11.15. szerda - 8 óra és 10 óra

Címünk:

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.

Telefon: 57412-818, +36308198225

https://sztj-tech.hu          iskola@sztj-tech.hu

OM azonosító: 910003 001

 

 

Felvételi szabályzat megtekinthető, pdf formátumban letölthető ITT!

 
 
 
Nappali Képzések

Érettségi utáni szakképzés


Intézményünk az alábbi szakmákban
hirdet beiskolázást a 2024/2025-es tanévre

KÉTÉVES KÉPZÉSEK

Érettségivel rendelkezők számára iskolarendszerben nappali oktatás keretében végezhető, ingyenes. Minden iskolai képzéshez köthető kedvezmény igénybe vehető. Ösztöndíj elérhető.

5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus szakma

Feladatkörébe tartozik a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése, az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okos otthonok telepítésében és programozásában is jártas.

5 0714 04 01 Automatikai technikus szakma (gyártástechnikai szakirány)

Az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember. A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC ismeretekkel rendelkezik.

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma

Helyben telepített, illetve felhő szolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. Programozási alapismeretek birtokában alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.

5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

5 0188 25 01 Oktatási szakasszisztens szakma (okleveles technikusképzés)

Együttműködik a gyermekek gondozásában, nevelésében, oktatásában és fejlesztésében résztvevő szakemberekkel és a szülőkkel. Közreműködik különböző foglalkozások, tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli programok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. A képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusával való együttműködés keretében valósul meg. Eredményes befejezésével a felsőoktatásban történő továbbtanulás lehetősége is (felvételi pontok, valamint kreditbeszámítás formájában) nyitva áll a tanulók számára.


 

EGYÉVES KÉPZÉSEK

Villamosipar és elektronika ágazati érettségire épülő OKJ-s technikusi, illetve elektronika és elektrotechnika ágazatra épülő szakmajegyzékes technikusi végzettséggel rendelkezők számára.

5 0714 19 09 Járműipari karbantartó technikus szakma

Magas automatizáltságú gyártó berendezések karbantartási, ellenőrzési, hibakeresési, javítási és programozási feladatait végzi villamos, pneumatikus, hidraulikus alrendszerekben. Ismeretei megfelelnek az Ipar 4.0 gyártórendszerekhez elvártaknak. Műszaki dokumentáció alapján képes beavatkozni az IT, a vezérlés, villamos (energiaellátás, hajtás, vezérlés) alrendszerekbe. Iskolarendszerben nappali oktatás keretében végezhető, ingyenes. Minden iskolai képzéshez köthető kedvezmény igénybe vehető

07135013 Háztartási gép szerviz-szaktechnikus szakma

Feladata a modern, elektronikai egységgel rendelkező háztartási gépek szerelése, telepítése, beüzemelése, javítása, karbantartása. Elvégzése után szakszerviz alkalmazottjaként vagy egyéni vállalkozóként lehet a szakmai tevékenységet folytatni. Nagyfokú önállóságot nyújtó szakma, ahol gyorsan komoly karrier építhető.  A rugalmas, nappali rendszerben induló képzés felnőttképzési jogviszonyban ingyenes. A tanulmányok mellett munkaviszony is létesíthető a képzést támogató szakszervizeknél.


A választható szakmák részletes leírását ITT tekintheti meg.

Jelentkezési határidő: 2024. február 15-től folyamatos

A képzésekről és az iskoláról készült film itt látható: https://youtu.be/odXibt6DhrU

Pótjelentkezés és beiratkozás: 2024. augusztus. 22. 10 óra

Jelentkezési lap az iskola titkárságán, vagy letölthető az alábbi linkről:

Leadása a titkárságon, vagy e-mailen elküldve.

Elérhetőség: Jászberény, Rákóczi út 13-15.

57/412-818 +36/30-819-8225 iskola@sztj-tech.hu https://sztj-tech.hu/

Itt tekinthető meg valamennyi alapszakma leírása (Szakmafüzet 2022/23.):

https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html


A kétéves képzések jelentkezési lapja ITT tölthető le!! 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese