Jelentkezés érettségizettek kétéves képzésére

Intézményünk az alábbi szakmákban
hirdet beiskolázást a 2022/2023-as tanévre

KÉTÉVES KÉPZÉSEK


Érettségivel rendelkezők számára iskolarendszerben nappali oktatás keretében végezhető, ingyenes.
Minden iskolai képzéshez köthető kedvezmény igénybe vehető. Ösztöndíj elérhető.


5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus szakma

Feladatkörébe tartozik a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-
gazdálkodás nyomon követése, az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció
kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas.


5 0714 04 01 Automatikai technikus szakma (gyártástechnikai szakirány)

Az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését,
karbantartását végző szakember. A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek
birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC
ismeretekkel rendelkezik.

 

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma

Helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint
alkalmazások összehangolt működését biztosítja. Programozási alapismeretek birtokában alkalmazói,
illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.

5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi
feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal,
ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.


Jelentkezési határidő: 2022. február 15-től folyamatos


A képzésekről és az iskoláról készült film itt látható: https://youtu.be/dnoaIipZCic


Pótjelentkezés és beiratkozás: 2022. augusztus. 23. 10 óra
 

Jelentkezési lap kérhető a titkárságon, illetve letölthető az iskola honlapjáról. Leadása az iskola titkárságán, vagy e-mailen elküldve.


Elérhetőség: Jászberény, Rákóczi út 13-15.
                      57/412-818
                      +36/30-819-8225
                      iskola@sztj-tech.hu
                      https://sztj-tech.hu/


Jelentkezési lap alábbi linkre kattintva elérhető: Ide


Itt tekinthető meg az alapszakmák leírása:

https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

 
 
 
Nappali Képzések

Nappali képzések


Jelmondatunk: „Lélek és tudás!”

 

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

 

A Szent József Technikum több mint 60 esztendő pedagógiai örökségét hordozza: számtalan képzési forma valósult meg az intézmény falai között ebben az időszakban. A 2020-ig Liska József professzor nevét viselő iskola napjainkra a Jászságban és a megyében is a korszerű szakképzés egyik meghatározó bázisává vált: ezekre az alapokra kíván építeni a Szent József Technikum is, hogy méltó utódként a legkorszerűbb eszközökkel nyújtson színvonalas oktatást, kielégítve a térség munkaerőpiaci igényeit.

Névadóink erényei a 21. századi fiatalok számára is követendőek: Szent József példás apa, becsületes szakember; korábbi névadónk, Liska József (mérnök, a BME tanára, az MTA levelező tagja) a műszaki tudományok elismert képviselője.

Szemünk előtt zajlik az elektronika, a digitális technika, az automatizálás, az informatika, a hálózatok és az intelligens rendszerek forradalma. A változásokat a mi képzéseinknek is követni kell. Mára az automatizálási, az informatikai és az ügyviteli területeken, valamint a gimnáziumi képzéseinkben is az erősáramúhoz hasonló hírnevet sikerült elérni. A környékbeli vállalatoknál és országosan egyaránt találunk a Liskában végzett szakembereket, valamint a műszaki és a rendészeti pályán is jelen vannak vezető beosztású volt diákjaink. Küldetésünk, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott "liskás" szakmai tapasztalatok birtokában, a katolikus egyház értékrendjét közvetítve már a jelenben felkészítsük diákjainkat a jövőbeli változásokra, a folyamatos megújulásra.

Halász Péter

igazgató


TECHNIKUM

 9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A közismereti tantárgyak mellett elkezdődik a szakmai tantárgyak tanulása. A 11. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulják. A 12. év végén a tanulók a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A képzés befejezésekor tett szakmai vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgát is ad.

A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol.

Képzési idő: 5 év


Elektronika és elektrotechnika ágazat

Belső kód: 0001

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek elektrotechnikai, elektronikai és automatizálási területen. Jászberény Város szakképzési ösztöndíj programjában támogatott szakképesítés. A Bosch és a ThyssenKrupp vállalatokkal együtt valósul meg a duális képzés.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Automatikai technikus- gyártástechnikai szakirány

Automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelését, üzembe helyezését és karbantartását végzi. Képes pneumatikai, hidraulikai és PLC programozói ismeretek birtokában vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is.

 

  • Erősáramú elektrotechnikus

Az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas.


Informatika és távközlés ágazat

Belső kód: 0002

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Az adott cég munkatársaként helyben telepített, ill. felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

  • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz hálózatépítési beruházásokban, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések installálásában.


Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Belső kód: 0003

A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Pénzügyi számviteli ügyintéző

A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

 GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi óraszámmal.

Oktatott idegen nyel az angol és a német.


Négy évfolyamos gimnázium

Belső kód: 0004

Általános tantervű gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal. 11-12. évfolyamon tantárgyi fakultáció választás.


Közbiztonsági fakultációs gimnázium

Belső kód: 0005

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


Katonai fakultációs gimnázium

Belső kód: 0006

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Honvéd Kadét Program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik. Tanulmányi eredménytől függő ösztöndíj lehetőség.


A felvételi rangsorok kialakítása

A felvételi pontszámot az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei átlaga adja. Minden tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyak a kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika.

Gimnáziumi osztályokban még figyelembe vett tantárgyak: fizika, földrajz/természetismeret, kémia, biológia, informatika.

A technikumi osztályokban beszámítandók az ágazati képzéshez szükséges tantárgyak:

  • elektronika és elektrotechnika ágazat, illetve informatika és távközlés ágazat: fizika és informatika
  • gazdálkodás és menedzsment ágazat: biológia, földrajz/természetismeret, informatika.

Az elektronika és elektrotechnika ágazaton a felvétel feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.


Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvétele

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

Valamennyi tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.


A felvételi eljárás ütemezése

2021. 02. 19.:      A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába.

2021. 03. 16.:      Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában.

2021. 03. 22-23.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. 04. 14.:      A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak.

2021. 04. 23.:      A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát.

2021. 04. 30.:      A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Március első hetében szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján a szülőkkel együtt. Felvétel feltétele az iskola keresztény értékrendjének elfogadása.

 


ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPÉS

 

Érettségi vizsgával rendelkezőket is várunk iskolánkba, ahol a tizenkettedik évfolyamot követően a Szakmajegyzékben meghatározottak szerint szakmai vizsgára történő felkészítés folyik

Kétéves képzés:

Erősáramú elektrotechnikus

Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Automatikai technikus- gyártástechnikai szakirány

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Egyéves képzés:

Járműipari karbantartó technikus - Villamosipar és elektronika ágazati végzettséggel rendelkezők technikusok számára

Egyéves iskolarendszerű felnőttképzés:

Háztartási gépszervíz szaktechnikus - Villamosipar és elektronika ágazati végzettséggel rendelkezők technikusok számára

 


FELNŐTTKÉPZÉS

 Engedélyezett felnőttképzési tanfolyamainkra minden érdeklődőt várunk.

ECDL képzés

E-000981/2014/D004

Angol C2 1 1 019 - KER C1/CS60 

E-000981/2014/C001

  B/2020/002552

Elhelyezkedést segítő ismeretek

E-000981/2014/D002

Személyes készségfejlesztés tréning

E-000981/2014/D003

 


NYELVVIZSGA

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye.

DExam csak angol nyelvből, ECL angol és német nyelvből is tehető

Angol nyelvből

Angol- és német nyelvből

Mindkét vizsgarendszerben:

választható szintek:

választható vizsgatípusok:

B1 (alapfok)

szóbeli

B2 (középfok)

írásbeli

C1 (felsőfok)

komplex (szóbeli + írásbeli)

Nyelvvizsgáinkra folyamatosan indítunk felkészítő tanfolyamokat vizsgáztató tanárok közreműködésével.

 


Címünk:

 

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.

Tel/Fax: 57/412-248, 412-818

https://sztj-tech.hu/

OM azonosító: 910003

 

Felvételi szabályzat megtekinthető, pdf formátumban letölthető ITT!

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2022 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese