Szalagavató bál - 2015.
2015
November
15

Általános képek: 100_6372.jpgHagyományosan november közepén rendezte szalagavató bálját iskolánk. Az elmúlt évekhez képest változást jelentett, hogy a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium végzősei is az ünnepeltek között szerepeltek. Rendhagyó volt az esemény több szempontból is. Valamennyi liskás diák már a katolikus iskolában kezdte meg tanulmányait, és a székhelyintézmény tanulói először vehettek részt ilyen rendezvényen. Dr. Novák István a köszöntőjében ezeket is hangsúlyozta, majd külön megköszönte valamennyi szervező, résztvevő munkáját és gratulált a 134 végzősnek. Beszédében utalt a párizsi terrorcselekményre, amelynek áldozataira néma felállással emlékeztek a jelenlévők.

Az ünnepség elején főigazgató atya megáldotta a szalagokat, majd feltűzte az osztályfőnököknek, akik pedig diákjaikat tüntették ki a középiskolai éveikre emlékeztető jelképpel. Az eseményt felemelőbbé tette, hogy a tűzést követően főigazgató úr és az adott intézmény igazgatója is kézfogással fejezte ki gratulációját az ünnepelteknek.

A bált a végzős osztályok tánca nyitotta meg. A 12.D osztály bécsi keringőt (betanította Molnár József) mutatott be, míg a 12.G osztály modern táncában (Szabó Roland) rock and roll keveredett katonai elemekkel. A 12.A osztály táncmixe (Józsa Péter) vélhetően egy idősek otthonában játszódott, felvonultatva számos táncfajtát. A 12.B osztály latin mixe (Szabó Roland) remekül oldotta meg, hogy a sok fiú mellett a táncban szereplő kevés lány is érvényesülni tudott. A 12.C osztály a „Kalózok táncával” (Bőszéné Nagy Anett) új színt hozott  a parkettre, a fiúk produkciója számos látványos elemet tartalmazott. Az évfolyamtánc (Szabó Roland) bécsi keringő volt, amely összesen 66 főt mozgatott meg. Valamennyi műsorszám nagy siket aratott a jelenlévők körében.

A produkciók után a végzősök az első táncra szüleiket kérték fel, majd kezdetét vette a hajnalig tartó mulatás a Pezsgő Zenekar közreműködésével.

 
 
 
Templom és iskola - Kápolnaszentelés kollégiumunkban
2015
November
13

Általános képek: imgphp_.jpgNovember 9-én, hétfőn este sor került a kollégiumunk egyik termében berendezett kápolna felszentelésére. Nagy Bálint, 11. a osztályos tanuló Reményik Sándor Templom és iskola című versének előadásával rámutatott az este fő témájára: nem létezhet templom és iskola egymás nélkül.

A szentmise kezdetén dr. Novák István főigazgató atya köszöntötte a megjelent kollégistákat, iskolánk vezetőit és tanárait, az énekkar tagjait. Bevezetőjében kifejtette, hogy régi terv valósult meg a mai napon: a katolikus iskolává való válás fontos állomása a kápolnaszentelés. A rendelkezésre álló lehetőséget most úgy használjuk ki, hogy egy régi tantermet alakítottak át a hitoktatók kápolnává. Ennek a szakrális térnek a megléte átlényegíti a mindennapi munkát is: van egy olyan csendes, szent régiója az épületnek, ahova a hétköznapokban be lehet térni, az istenhitet meg lehet találni.

A szentelés Assisi Szent Ferenc tiszteletére történt, aki iskolánk védőszentje is. Szentbeszédében a főigazgató atya rávilágított a november 9-i nap jelentőségére: a Lateráni Bazilika felszentelési ünnepe ez. Bár az egész földkerekség temploma, egyben a pápa székhelye, minden templom anyja Róma éke, ami itt, a mi szerény kápolnánk oltárán történik, az lényegében ugyanaz. Isten csak a szív jóságát nézi, a szent tér adta atmoszférát, a jótettek hatását itt is lehet érezni. A jó Istennek jó hallása van, Ő azt szeretné, hogy nyugodt helyen legyen a szívünk, be tudjuk fogadni a jót, a rosszat pedig ki tudjuk lökni. Végül emlékeztetettOlofsson Placid atya, bencés szerzetes élettörténetére, aki visszaemlékezéseiben azokat az alkalmakat nevezi élete legszebb szentmiséinek, amelyeket a szovjet fogságban, az éjszakai csendben, az őrök nyugovóra térte után mormolt el néhány társával, és az áldozati oltáron a nehezen megszerzett szőlőszem helyettesítette a bort, a tésztaszerűség a kenyeret.

Végül dr. Novák István megköszönte azok munkáját, akik a kápolna létrejöttében segítettek, a kollégistákat pedig bátorította, hogy használják, térjenek be, amikor csak szükségét érzik. A szentelés ünnepi hangulatát az iskola énekkarának közreműködése emelte, Baginé Szalka Eszter tanárnő vezetésével.

 
 
 
A helység kalapácsa
2015
November
05

Általános képek: wp_20150928_14_05_18_pro.jpgSzeptember 28-án 6 osztályunk látogatott el a helyi Főnix Színházba, ahol Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című művének nagyon élvezetes, szórakoztató előadását tekintették meg a Csallóközi Vándor Színház művészeinek előadásában.

 
 
 
72 óra kompromisszumok nélkül
2015
November
05

Általános képek: wp_20151009_14_58_32_pro.jpgOktóber 08-11-ig zajlott az országos szervezésű „72 óra kompromisszumok nélkül” önkéntes segítségnyújtási akció, melybe Jászberény város és így a mi iskolánk is bekapcsolódott. A csütörtöki  megnyitónak is iskolánk adott helyet, majd pénteken 10.a és b osztály több tanulója segített az iskola környékének rendbetételében, folytatták a nyáron megkezdett kerítésfestési munkálatokat, illetve szemetet és faleveleket gyűjtöttek össze az iskola előtti járdaszakaszon, illetve az előkertben. Köszönjük munkájukat, melyet természetesen közösségi szolgálatként is elszámolhattak!

 
 
 
Katasztrófavédelemi tájékoztató
2015
November
05

Általános képek: dsc09204.jpgOktóber 21-én a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai tartottak tájékoztatót és bemutatót a katasztrófavédelem munkájáról és a tűzbalesetek megelőzése céljából sok fontos dologra hívták fel a 10. évfolyam a, b és d osztályából jelen lévők figyelmét. Közelről megszemlélhettek az itt lévő diákok 3 különböző funkciójú tűzoltóautót is.

 
 
 
Beiskolázási tájékoztató 2016
2015
Október
19

LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE

 

Beiskolázási tájékoztató a

2016/2017-es tanévre

 

Jelmondatunk: „Lélek és tudás”

 

Kedves Diákok!

 

Iskolánk 2012 szeptembere óta a Katolikus Egyház fenntartása alatt működik. Az intézmény vezetőjeként köszöntöm mindazokat, akik azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy iskolánkban folytassák tanulmányaikat. Várjuk azon diákok jelentkezését, akik a képességeiknek megfelelő, fegyelmezett és kulturált osztályközösségben kívánnak tanulni. 2016 elején minden jelentkezővel és szülővel személyesen is szeretnénk találkozni.

 

Dr. Novák István

főigazgató

 

Kedves Diákok!

A Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium a Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola Tagintézményeként változatlan beiskolázási profillal vár benneteket. A több mint 50 éve gimnáziumként alapított iskola mára a korszerű szakképzés terén országos elismerést ért el.

A szakképzésünk kínálata illeszkedik a Jászság gazdasági igényeihez, a végzett diákjaink elismert és megbecsült szakemberei a cégeknek. Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztéseinek eredményeként tanműhelyeinkben a gyakorlati képzés a 21. század technikai színvonalán felszerelt eszközökkel folyik.

A Liskában folyó színvonalas és következetes oktatás, a korszerű technikai ismeretek megszerzése, az iskola elismertsége biztosítékul szolgál a jövőtök megalapozásá-ban.

Vidéki tanulóinknak otthonos kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Várunk benneteket a Liskába!

 

Szabó László

igazgató

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

A 9-12. évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra és a szakirányú munkavállalásra történik a felkészítés, emelt nyelvi és informatikai óraszámmal, a kerettantervi követelmények szerint. Minden diákunknak lehetősége van arra, hogy az érettségit követő szakképző évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítést szerezzen.

 

Képzési idő: 4+1 év.


11. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

Belső kód: 11                                         Férőhely: 2 osztály

Idegen nyelv: Angol vagy Német

Tervezett szakmai leágazások:

  • Automatikai technikus
  • Erősáramú elektrotechnikus

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek az elektrotechnika terén, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a népszerű PLC programozó szakképesítés megszerzésére is.


12. Informatika szakmacsoport

Belső kódja: 12                                      Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol

Tervezett szakmai leágazások:

  • Informatikai rendszergazda
  • Műszaki informatikus

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.


13. Ügyvitel szakmacsoport

Belső kód: 13.                                        Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol vagy Német

Tervezett szakmai leágazások: Ügyviteli titkár

Diákjaink gépírást, irodai ügyintézést, gazdasági, jogi ismereteket tanulnak. A képzés jó elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt. Diákjainknak lehetőségük van iskolai keretek között a Samsung SMART Academy ügyfélkezelési tanúsítványának megszerzésére.


GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi és informatikai óraszámmal.


14. Négy évfolyamos gimnázium

Belső kódja: 14.                                     Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Német

Általános, fakultációs gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal.


15. Katonai gimnázium

Belső kódja: 15                                      Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Orosz

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Katonasuli program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik.


16. Közbiztonsági gimnázium

Belső kódja: 16                                      Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Német

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS

A tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint szakmai vizsgára történő felkészítés folyik.

- Automatikai technikus – képzési idő: 2 év

- Erősáramú elektrotechnikus – képzési idő: 2 év

- Informatikai rendszergazda – képzési idő: 2 év

- Ügyviteli titkár – képzési idő: 2 év

 

NYELVVIZSGA

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye.

 
<<    <  39  40  41  42  43  >    >>

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese