Automatikai technikusok Németországban

Automatikai technikusok Németországban

 

A Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (egykori Liska) diákjai és tanárai egy újabb sikeres projektnek lehettek részesei, ezúttal a németországi Lohne városában.

Bár a szakmai program a múlt tanév őszén valósult meg, a projekt lezárása a napokban történik egy szakmai kerekasztal beszélgetés keretén belül, melyen részt vesz Hanno Reershemius, a lohne-i iskola szakmai tanára is.

A mobilitásokat az Adolf Kolping Schule szervezésében valósítottuk meg, mely partnerintézménnyel az iskola már évtizedek óta sikeres együttműködést mondhat magáénak.

Az Erasmus+ program mobilitási pályázatának keretén belül 11 diák 2 tanár kíséretében egy háromhetes szakmai gyakorlaton vett részt. A projekt lehetőséget biztosított arra, hogy hét szakmai tanár is kiutazzon egy egyhetes tréningre, ahol az ottani partnerekkel kölcsönösen megoszthatták egymással szakmai tapasztalataikat.

A német szakképző intézmény profiljának köszönhetően kiválóan alkalmas volt  arra, hogy tanáraink tapasztalatokat cseréljenek a duális képzés területén, és a német oktatási rendszer duális képzésének eredményeit integrálni tudják intézményünk oktatási módszereibe.

A tanulók a három hét folyamán a legújabb automatikai technológiákba nyerhettek bepillantást különböző munkafolyamatok segítségével, melybe ők is szervesen bekapcsolódtak. 

Legfontosabb cèlunk az volt, hogy a diákok lehetőséget kapjanak az iskolában és az iskolán kívül megszerzett tudás integrálására változatos tanulási formákon keresztül, illetve a projekt résztvevői bepillantást nyerjenek a duális képzésbe, mely tapasztalatokat jól kamatoztathatják mind a tanulók, mind az iskolában tanító tanárok.

A Lohne-i partneriskola ezüttal is bizonyította professzionális helytállását a mobilitások kivitelezésében. A mentortanárok kiváló szakértelemmel és odafigyeléssel segítették a tanulókat tudásuk bővítésében, a legújabb technológiák elsajátításában.

A különböző kulturális rendezvények, mint például a közös kirándulások, vacsorák, üzemlátogatások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény tanulói és tanárai egyben megismerjék Németország kulturális értékeit, történelmét, gasztronómiáját.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mind a partnerintézménynek, mind Lohne városának, hogy iskolánk megvalósíthatta ezt a kiváló és színes szakmai programot.

 

Sas Adrienn

 

 

 
 
 
Nemzetközi projektek iskolánkban

Nemzetközi projektek iskolánkban

 

A Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (az egykori „Liska”) egy újabb sokat ígérő Erasmus+ programhoz csatlakozott, melynek legfontosabb célja, hogy a partnerországokkal együttműködve olyan új technológiák kerüljenek kidolgozásra amelyek hatékonyan beépíthetőek a szakképzés rendszerébe, elősegítve ezáltal az oktatás színvonalasabbá tételét az intézményekben.

A stratégiai partnerségben hat ország vesz részt: Olaszország, Spanyolország, Szerbia, Horvátország, Románia és Magyarország. 

Az első projektindító találkozóra Spanyolországban, Badajoz városában került sor, ahol a partnerek meghatározták az együttműködés feladatait, kidolgozták a projekt produktumaira vonatkozó legfőbb lépéseket, valamint tárgyaltak a projektmenedzsmentet érintő kérdésekről.

A következő találkozó Horvátországban, Zágrábban kerül megrendezésre 2022 novemberében, majd ezután az intézmény munkatársai egy egyhetes tréningkurzuson vesznek részt Romániában, melynek legfőbb célja a kölcsönös tapasztalatcsere, illetve új, innovatív módszerek elsajátítása a szakképzés területén.

Intézményünk sikeresen pályázott még 2020-ban egy mobilitási pályázatra is ugyancsak az Erasmus+ program keretén belül, amely a COVID-19 járvány miatt nem kerülhetett megvalósításra.

A projekt 11 diáknak ad lehetőséget arra, hogy 3 hetes szakmai gyakorlaton vegyenek részt Lohne városában. A projekt fő célja, hogy automatikai technikus tanulóink a német területen szerzett szakmai gyakorlatuk alapján olyan automata rendszerek kiépítésére legyenek képesek, amelyek szervesen kapcsolódnak a magyarországi cégek profiljához, s amelyek elősegítik elhelyezkedésüket a cégek különböző kirendeltségeiben.

A harmadik héten 8 szakmai tanár is kiutazik a szakmai gyakorlat helyszínére. A kölcsönös tapasztalatcsere, új módszerek tanulmányozása által tanáraink bővítik pedagógiai, szakmai tudásukat, szélesítik kulturális ismereteiket.

A mobiltás megvalósítására előreláthatóan novemberben kerül sor.

 

 

 
 
 
Erasmus+

Iskolánk az Erasmus + programban


Iskolánk 2018-ban pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Erasmus+ programjára „Hand to hand with CLIL” címmel, amelyet az alapítvány támogatásra alkalmasnak ítélt. 
A sikeresen megnyert pályázatban 6 ország dolgozik együtt: Lengyelország, Bulgária, Románia, Szlovénia, Olaszország és Magyarország. A közös munka témája a CLIL módszer megismerése, amely a kéttannyelvű oktatáshoz hasonlít. A hangsúlyt az informatika és a természettudományos tantárgyak angol nyelven történő tanítására fektetjük.

Erasmus
A két éven tartó pályázat során iskolánk 20 diákja vesz részt. A program fontos eleme a valamennyi országban szervezett egy hétig tartó projekttalálkozó és ezáltal a partnerek fiataljai jobban megismerjék társaikat, egymás kultúráját, szokásait és lehetőségük nyíljon tapasztalatok cseréjére a megjelölt projekttémában.

Erasmus
2018. december elején az iskolánk szervezte, meg az első projekttalálkozót amely nagyon jól sikerült. A diákok családoknál laktak, a közös nyelv az angol volt, amely nagyszerű lehetőséget teremtett a kommunikáció gyakorlására. Az egy hét alatt rengeteg programot szerveztünk a vendégeinknek. Az iskolai tanulás és a diákok által létrehozott bemutatók és előadások mellett alkalmunk nyílt kirándulni is.

Megtekintettük Budapest fő nevezetességeit, a csodák palotájában interaktív angol nyelvű előadáson is részt vettünk

.Erasmus

 A jászberényi állatkerti látogatás során látványetetések, állatbemutatók, az egyedülálló pingvinséta, mind nagyszerű  élményt nyújtottak mindnyájunknak. Ezenkívül néptáncot tanultunk, az Ősi mesterséget, a kosárfonás tudományát is elsajátítottuk.

Erasmus
Izgatottan várjuk az előttünk álló feladatokat és a külföldi projekttalálkozókat. Júniusban vár minket a csodálatos Bulgária.
Erasmus

 

Erasmus

 

Erasmus

 

Erasmus

 

Erasmus

Hand to Hand with CLIL - Lengyelországi továbbképzés

2018-ban intézményünk öt másik ország (Szlovénia, Olaszország, Románia, Bulgária, Lengyelország) intézményeivel közösen támogatást nyert Erasmus+ partnerségi pályázatra. A projekt lényege, hogy a hat ország intézményének fiataljai, és az őket tanító tanárok folyamatos munka és egymás intézményeinek meglátogatása során fejlesszék idegen nyelvi (ez esetben angol nyelvi) készségeiket, együtt dolgozzanak különböző feladatokon (például kérdőívek szerkesztése, értékelése), és elmélyítsék emberi kapcsolataikat.
A pályázat keretében 2019. március 18. és 22. között iskolánk három tanára Lengyelországba látogatott, és találkozott a többi ország tanáraival. Az idő nagy részét szakmai továbbképzéssel, és az előttük álló feladatok megbeszélésével töltötték. Meglátogatták a helyi középiskolát, és betekintést nyerhettek az ottani oktatási rendszerbe, amely éppen nagy átalakítás előtt áll, megnézhették az ottani tantermek felszereltségét, és megtapasztalhatták, hogy a lengyel tanulók nagy része probléma nélkül használja az angol nyelvet, akár matematika órán is.
Kollégáink egy napot töltöttek egy kéttannyelvű középiskolában, órákat látogattak (pl. történelem, földrajz, matematika, kultúra és művészet órákat), majd egy kötetlen beszélgetés keretében megvitatták a tapasztalataikat a helyi tanerővel. A látogatás során tanáraink megtapasztalhatták, hogy mennyi pozitív hozadéka van, ha az órán interaktív eszközöket lehet használni.

Erasmus


A lengyel pályázatíró és projektkoordinátor kolléga két napos továbbképzést is szervezett a résztvevők számára, melynek során intézményünk tanárai betekintést nyerhettek abba, hogyan lehet közismereti tantárgyakat idegen nyelven hatékonyan oktatni. Tanáraink erre a két napra maguk is diákokká váltak, és aktívan vettek részt a játékos, vicces, vagy éppen nagyon is komoly feladatokban. 

Erasmus


A maradék időben kollégáink ellátogattak Auschwitzba, illetve megtekintették a közeli Krakkó városát. 
Összességében tanáraink öt tartalmas napot töltöttek Lengyelországban, élményekkel, tudással, megvalósítandó feladatokkal (tanulói kérdőívek szerkesztése, óravázlat készítése), és tervekkel tértek haza. 
A program következő állomása Bulgária, ahová intézményünk két tanára mellett négy diák is elutazik majd.

Erasmus

Antalné Mizsei Annamária
koordinátor-tanár

 

 

Scarborough – Yorkshire (God’s own county)

2019 augusztusában két hetet töltöttem el a yorkshire-i Scarborough-ban, a speciális nevelési igényű gyerekekről, az ő oktatási igényeikről és integrált nevelésükről szóló kurzuson.

A vidéket nem véletlenül hívják a helyiek Isten saját országának (megyéjének). Megvan itt minden, ami a kikapcsolódni, szórakozni, tanulni vagy éppen feltöltődni kívánó ember szeretne. Scarborough maga egy gyönyörű tengerparti kisváros két csodaszép tengerparti stranddal. A helyiek, ahogyan ezt a legtöbb angol kisvárosban tapasztalni lehet, nagyon kedvesek és segítőkészek. A város fölé magasodó egykori vár romjairól lenyűgöző kilátás nyílik a városra és a tengerre. York és Leeds igazi metropoliszok múzeumokkal, bevásárlóközpontokkal és templomokkal. Whitby egy nyüzsgő halászfalu Scarborough-tól északra. Itt kapható az ország legjobb ’fish and chips’-e, a Whitby Abbey romjai pedig a hajdani gazdagságról és a vidék viharos történelméről mesélnek.

Ha csupán azért mentem voltam, hogy az angol vidékkel ismerkedjem, akkor sem ért volna csalódás, mert rengeteg élménnyel gazdagodtam. A scarborough-i Anglolang iskola azonban, méltán jó híréhez, az általa meghirdetett kurzusokon nemcsak nyelvileg, hanem szakmailag, módszertanilag is elősegítette a fejlődésemet. A két hét alatt délelőttönként nyelvi képzést kaptunk, ahol tanáraink az angol nyelv érdekességeit, szólásait, az angol kultúra sajátosságait igyekeztek közelebb hozni hozzánk. Délutánonként szakmai órák voltak, ahol segítséget kaptunk ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket hogyan vonjuk be az óra anyagába, hogyan kövessük nyomon a fejlődésüket, értékeljük a teljesítményüket és sarkalljuk őket jobb eredményre. Bár sok hasznos dologgal lettem gazdagabb, pont a téma szerteágazása miatt azt éreztem, hogy szeretnék még ilyen témájú kurzuson részt venni, van még mit tanulnom.

A szakmai és kulturális gyarapodás mellett fontos megemlíteni, hogy emberi kapcsolataim is fejlődtek. Sok új barátra tettem szert, különösen a szívemhez nőtt három szlovák és két német lakótársam.

Ha a sors egyszer úgy hozza, szívesen térek vissza Scarborough-ba egyedül, a tanítványaimmal, vagy akár a családommal is.

             Kármán Ágota

A projekt írója és koordinátora

IKT-s továbbképzés Splitben

Július hónapban 2 hetes tanári továbbképzésen vettem részt Split városában, Horvátországban. A továbbképzés címe: Technology and Media in Education.

A tanfolyamra 6 országból érkeztünk tanárok. Nagyon jó kis közösség alakult ki már az első naptól kezdve. Kisebb gátlásainkat rögtön az első napon rendezett nemzetközi est feledtette, melynek keretében megvendégeltük egymást az országokra jellemző ételkülönlegességekkel, és jókat beszélgettünk remek hangulatban.

Nagyon tetszett a továbbképzés, különösen azért, mert az oktató az elméleti órákon kívül nagy hangsúlyt fektetett a tanultak gyakorlati alkalmazására. A tanárunk, aki szakmailag jól felkészült volt, fiatalos lendületével, humorával még élvezetesebbé tette az órákat.

Többek között újságcikkeket írtunk, digitális történeteket szerkesztettünk megadott témában az internetes alkalmazások használatával. Nagyon élveztük a kisfilm forgatását is, amelyet gondos előkészülettel csoportokban készítettünk. Ezen kívül minden napot játékkal zártunk, amelyet még mi, felnőttek is élveztünk. A sok nevetés még közelebb hozta az országok tagjait egymáshoz.

A tanulás mellett közös kirándulásra is volt lehetőség. Meglátogattuk a közeli Trogir városát, melynek történelmi városközpontja az UNESCO kulturális világörökség része. Különleges hangulata volt az óváros falai között elfogyasztott közös ebédnek egy hangulatos étteremben.

Szabadidőnkben a tengerben fürdőzés, búvárkodás még emlékezetesebbé tette ezt a hasznos két hetes továbbképzést. Az új barátaimmal azóta is tartom a kapcsolatot a közös Facebook csoporton keresztül. A tanfolyamon elsajátított ismereteket a tanóráimon is előszeretettel alkalmazom, diákjaim örömére.

Úgy gondolom, hogy minden tanárnak lépést kell tartani a fejlődéssel, megismerni a legkorszerűbb tanítási technikákat, internetes alkalmazásokat, hogy az angol óra igazi 21. századi tanóra legyen. Szívesen veszek részt a jövőben is hasonló továbbképzéseken.

Antalné Mizsei Annamária

 

Angoltanfolyam Máltán

2019 július első napjaiban Málta fővárosában Vallettán részt vettem egy angol nyelvfejlesztés kurzuson, melynek fő célja a szókincsfejlesztés és a beszédkészség javítása volt.

Az ott töltött idő alatt lehetőségem nyílt felfedezni a sziget kikötőit, történelmi látnivalóit, műemlékeit és betekintést nyertem a helyi gasztronómiába, kultúrába is. Málta egyik fő látványossága, a hajdani főváros Mdina, amit a helyiek csak „Silent city”-nek neveznek, a hely egyedülálló hangulata miatt. Szűk utcáival, barokk stílusú épületeivel a turisták kedvelt célpontja, ami az én tetszésemet is elnyerte, főleg a történelem iránt való érdeklődésem miatt. A jelenlegi főváros Valletta, egy pezsgő, igazi mediterrán város, rengeteg vendéglátó egységgel, gondozott parkjaival és forgalmas kikötőivel. Számomra az ott élők segítőkészsége, nyitottsága és optimizmusa az első perctől kezdve érezhető volt, így könnyedén fel tudtam venni a sziget ritmusát. Málta bővelkedik sziklás és homokos tengerparti fürdőhelyekben is, sok esetben az ókori Róma idejében épült, sziklába vájt medencékkel tarkítva. A dél-keleti csücskében egy színes, vidám halászfalu Marsaxlokk található, ahol a halpiac és az ódon templom nyújtott különleges élményt.

Mindemellett, a kurzusnak helyt adó Easy School of Languages a szakmai fejlődésemhez járult hozzá, délelőttönként szövegértési, szókincsfejlesztési órákkal, délutánonként pedig a beszédkészség gyakorlással foglalkoztunk. Csoport és egyéni munka egyaránt megjelent a tanórákon. Véleményem szerint egy igen felkészült, többségében anyanyelvi tanárokból álló csapat felelt a fejlődésünkért, amit a későbbiekben is szeretnék kamatoztatni.

Bízom abban, hogy a jövőben alkalmam nyílik a Máltán megszerzett tudást gyarapítani és akár történelemmel kapcsolatos módszertani ismereteket elsajátítani egy újabb kurzuson. A sziget egyértelműen rejteget még magában látnivalót, úgyhogy terveim között szerepel, hogy ismételten ellátogatok oda.

Velkei-Bodonyi Bettina

Cheltenham – Gloucestershire

2019. júliusában 9 napot tölthettem Cheltenhamben, Délnyugat-Angliában. Egy középiskolai történelemtanároknak szóló képzésen.

Már a képzés első napján egy kirándulással indítottunk, ami a csapat kötetlen ismerkedésében segített, és jól összerázódtunk a hét hátralévő részére. Ekkor egy, a walesi kultúrát bemutató skanzenbe látogattunk el, ahol különböző korszakok és tájegységek építkezési szokásaival és életmódjával ismerkedhettünk meg. A terület részét képezte még egy nemesi kastély is, ahol a XX. századi angol nemesi életbe kaphattunk betekintést. A hét további részében még két kirándulásban volt részem. Bath-ba szerdán látogattunk el, és ismerkedtünk meg az Egyesült Királyság egyetlen melegvizes forrásával büszkélkedő város, a római korig visszanyúló, igen gazdag történelmével. A képzés zárásaként az utolsó napon pedig Tewkesbury-be látogatunk el, ahol az apátság épületével és történelmével ismerkedtünk meg, ezen kívül pedig részt vettünk az éppen ottjártunkkor esedékes középkori fesztiválon, ahol a Rózsák háborújának utolsó jelentős összecsapására emlékeztek.

A képzés természetesen nem csak utazásból állt, bár azok voltak inkább a történelemi szempontból érdekesek, hanem eladásokból és megbeszélésekből is. Ezeken a programokon inkább a módszertani fejlődés került előtérbe, és elsősorban a tartalomalapú oktatás. Mellesleg megismerkedtünk az angol oktatási- és vizsgarendszerrel. Ami azonban talán a legnagyobb hatást gyakorolta rám, az az angol oktatási rendszerbe való betekintés első kézből. Egy angol iskolát volt lehetőségünk meglátogatni, és az ottani történelem órákon részt venni. Úgy érzem a módszertani fejlődésemre ez volt a legnagyobb hatással.

Természetesen a programokon kívül nagy hatással volt rám a helyi kultúra, az angol emberek segítőkészsége, és a szállásadó család is nagyon a szívemhez nőtt.    

 

Balázs Dániel  

 

 

 

 

 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese