Templom és iskola - Kápolnaszentelés kollégiumunkban
2015
November
13

Általános képek: imgphp_.jpgNovember 9-én, hétfőn este sor került a kollégiumunk egyik termében berendezett kápolna felszentelésére. Nagy Bálint, 11. a osztályos tanuló Reményik Sándor Templom és iskola című versének előadásával rámutatott az este fő témájára: nem létezhet templom és iskola egymás nélkül.

A szentmise kezdetén dr. Novák István főigazgató atya köszöntötte a megjelent kollégistákat, iskolánk vezetőit és tanárait, az énekkar tagjait. Bevezetőjében kifejtette, hogy régi terv valósult meg a mai napon: a katolikus iskolává való válás fontos állomása a kápolnaszentelés. A rendelkezésre álló lehetőséget most úgy használjuk ki, hogy egy régi tantermet alakítottak át a hitoktatók kápolnává. Ennek a szakrális térnek a megléte átlényegíti a mindennapi munkát is: van egy olyan csendes, szent régiója az épületnek, ahova a hétköznapokban be lehet térni, az istenhitet meg lehet találni.

A szentelés Assisi Szent Ferenc tiszteletére történt, aki iskolánk védőszentje is. Szentbeszédében a főigazgató atya rávilágított a november 9-i nap jelentőségére: a Lateráni Bazilika felszentelési ünnepe ez. Bár az egész földkerekség temploma, egyben a pápa székhelye, minden templom anyja Róma éke, ami itt, a mi szerény kápolnánk oltárán történik, az lényegében ugyanaz. Isten csak a szív jóságát nézi, a szent tér adta atmoszférát, a jótettek hatását itt is lehet érezni. A jó Istennek jó hallása van, Ő azt szeretné, hogy nyugodt helyen legyen a szívünk, be tudjuk fogadni a jót, a rosszat pedig ki tudjuk lökni. Végül emlékeztetettOlofsson Placid atya, bencés szerzetes élettörténetére, aki visszaemlékezéseiben azokat az alkalmakat nevezi élete legszebb szentmiséinek, amelyeket a szovjet fogságban, az éjszakai csendben, az őrök nyugovóra térte után mormolt el néhány társával, és az áldozati oltáron a nehezen megszerzett szőlőszem helyettesítette a bort, a tésztaszerűség a kenyeret.

Végül dr. Novák István megköszönte azok munkáját, akik a kápolna létrejöttében segítettek, a kollégistákat pedig bátorította, hogy használják, térjenek be, amikor csak szükségét érzik. A szentelés ünnepi hangulatát az iskola énekkarának közreműködése emelte, Baginé Szalka Eszter tanárnő vezetésével.

 
 
 
A helység kalapácsa
2015
November
05

Általános képek: wp_20150928_14_05_18_pro.jpgSzeptember 28-án 6 osztályunk látogatott el a helyi Főnix Színházba, ahol Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című művének nagyon élvezetes, szórakoztató előadását tekintették meg a Csallóközi Vándor Színház művészeinek előadásában.

 
 
 
72 óra kompromisszumok nélkül
2015
November
05

Általános képek: wp_20151009_14_58_32_pro.jpgOktóber 08-11-ig zajlott az országos szervezésű „72 óra kompromisszumok nélkül” önkéntes segítségnyújtási akció, melybe Jászberény város és így a mi iskolánk is bekapcsolódott. A csütörtöki  megnyitónak is iskolánk adott helyet, majd pénteken 10.a és b osztály több tanulója segített az iskola környékének rendbetételében, folytatták a nyáron megkezdett kerítésfestési munkálatokat, illetve szemetet és faleveleket gyűjtöttek össze az iskola előtti járdaszakaszon, illetve az előkertben. Köszönjük munkájukat, melyet természetesen közösségi szolgálatként is elszámolhattak!

 
 
 
Katasztrófavédelemi tájékoztató
2015
November
05

Általános képek: dsc09204.jpgOktóber 21-én a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai tartottak tájékoztatót és bemutatót a katasztrófavédelem munkájáról és a tűzbalesetek megelőzése céljából sok fontos dologra hívták fel a 10. évfolyam a, b és d osztályából jelen lévők figyelmét. Közelről megszemlélhettek az itt lévő diákok 3 különböző funkciójú tűzoltóautót is.

 
 
 
Beiskolázási tájékoztató 2016
2015
Október
19

LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE

 

Beiskolázási tájékoztató a

2016/2017-es tanévre

 

Jelmondatunk: „Lélek és tudás”

 

Kedves Diákok!

 

Iskolánk 2012 szeptembere óta a Katolikus Egyház fenntartása alatt működik. Az intézmény vezetőjeként köszöntöm mindazokat, akik azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy iskolánkban folytassák tanulmányaikat. Várjuk azon diákok jelentkezését, akik a képességeiknek megfelelő, fegyelmezett és kulturált osztályközösségben kívánnak tanulni. 2016 elején minden jelentkezővel és szülővel személyesen is szeretnénk találkozni.

 

Dr. Novák István

főigazgató

 

Kedves Diákok!

A Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium a Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola Tagintézményeként változatlan beiskolázási profillal vár benneteket. A több mint 50 éve gimnáziumként alapított iskola mára a korszerű szakképzés terén országos elismerést ért el.

A szakképzésünk kínálata illeszkedik a Jászság gazdasági igényeihez, a végzett diákjaink elismert és megbecsült szakemberei a cégeknek. Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztéseinek eredményeként tanműhelyeinkben a gyakorlati képzés a 21. század technikai színvonalán felszerelt eszközökkel folyik.

A Liskában folyó színvonalas és következetes oktatás, a korszerű technikai ismeretek megszerzése, az iskola elismertsége biztosítékul szolgál a jövőtök megalapozásá-ban.

Vidéki tanulóinknak otthonos kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Várunk benneteket a Liskába!

 

Szabó László

igazgató

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

A 9-12. évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra és a szakirányú munkavállalásra történik a felkészítés, emelt nyelvi és informatikai óraszámmal, a kerettantervi követelmények szerint. Minden diákunknak lehetősége van arra, hogy az érettségit követő szakképző évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítést szerezzen.

 

Képzési idő: 4+1 év.


11. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

Belső kód: 11                                         Férőhely: 2 osztály

Idegen nyelv: Angol vagy Német

Tervezett szakmai leágazások:

  • Automatikai technikus
  • Erősáramú elektrotechnikus

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek az elektrotechnika terén, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a népszerű PLC programozó szakképesítés megszerzésére is.


12. Informatika szakmacsoport

Belső kódja: 12                                      Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol

Tervezett szakmai leágazások:

  • Informatikai rendszergazda
  • Műszaki informatikus

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.


13. Ügyvitel szakmacsoport

Belső kód: 13.                                        Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol vagy Német

Tervezett szakmai leágazások: Ügyviteli titkár

Diákjaink gépírást, irodai ügyintézést, gazdasági, jogi ismereteket tanulnak. A képzés jó elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt. Diákjainknak lehetőségük van iskolai keretek között a Samsung SMART Academy ügyfélkezelési tanúsítványának megszerzésére.


GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi és informatikai óraszámmal.


14. Négy évfolyamos gimnázium

Belső kódja: 14.                                     Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Német

Általános, fakultációs gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal.


15. Katonai gimnázium

Belső kódja: 15                                      Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Orosz

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Katonasuli program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik.


16. Közbiztonsági gimnázium

Belső kódja: 16                                      Férőhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Német

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS

A tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint szakmai vizsgára történő felkészítés folyik.

- Automatikai technikus – képzési idő: 2 év

- Erősáramú elektrotechnikus – képzési idő: 2 év

- Informatikai rendszergazda – képzési idő: 2 év

- Ügyviteli titkár – képzési idő: 2 év

 

NYELVVIZSGA

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye.

 
 
 
Végzőseink lelkinapja
2015
Október
01

Általános képek: unnamed.jpgSzeptember 21-én a végzős évfolyam lelki töltekezéssel töltötte a hétfői napot. A főigazgató atya által bemutatott közös szentmise után a kollégium nagytermében az Új Jeruzsálem Közösség három tagja várta a 12. osztályosokat. Csiszér László vezetésével a délelőtt tanúságtételekkel zajlott, amelyeket a vendégek dalok, rajzok, plakátok, jelenetek előadásával tettek még élőbbé. Jézus tud nekünk lehetőséget adni minőségi életvezetésre, arra, hogy másképp is lehet élni, gondolkodni, tapasztalni. Mindhárom személyes élettörténetből kiderült, hogy egyedül Isten az a Létező, aki lenyúl értünk, hogy az önmagunk okozta mocsárból kiemeljen bennünket, 180 °-os fordulatot hozzon életünkbe, és végső soron értelemmel és mélységgel töltse be azt.

 
<<    <  39  40  41  42  >

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese