Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló

 

Iskolánk immár 4. alkalommal vett részt eredményesen a Honvédelmi Sportszövetség által „A Honvéd Kadét Program szabadidős honvédelmi nevelését megvalósító programok támogatására” kiírt pályázatán. Ebben a tanévben 1 075 845 Ft-nyi összeg állt rendelkezésünkre. A 698/2023 szerződésszámú pályázatunk programjának összeállításakor törekedtünk arra, hogy a tanórai és szabadidős elemek egymásra épülve, egymást erősítve fejtsék ki hatásukat, és segítsék a nevelési és felkészítési célok megvalósulását. Az elméletben elsajátított ismereteket a kadétok a gyakorlatban is kipróbálhatták, illetve részt vehettek olyan közösségi programokon, amelyek segítették a hazafias és honvédelmi nevelést, a pályaorientációt, ezen túlmenően pedig aktív időtöltést biztosítottak számukra. 

A programok kiválasztásakor célként tűztük ki az azonos érdeklődésű diákok közösséggé kovácsolását, amely már a közös, kis csoportokban zajló tanítási órákon elkezdődött. Fontos célként jelent meg a hazaszeretet erősítése, a hagyományok őrzése, a pályaorientáció. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyeken szívesen vesznek részt a kadétok, hogy ezek jó hangulatú, közösségépítő programok legyenek.

A Honvédelmi Sportszövetség által biztosított pályázati pénzből megvalósított programokban a 9-10-11-12. évfolyamon tanuló 49 kadétunk és 7 oktatónk vett részt. Oktatóink közül ketten aktív idejükben a Magyar Honvédség hivatásos állományában szolgáltak. Iskolánkban ők végzik a kadétok szakmai oktatását, képzését. Másik két oktatónk pedig a saját szabadidős tevékenységének bemutatásával, a kadétok abba történő bevonásával segítette a programok sikeres megvalósítását, szolgáltatva ezzel személyes jó példát kadétjainknak. A programok megvalósításához, tekintettel a nagy létszámra, szükségünk volt még a kadét képzést tevőlegesen is támogató oktatókra, mint kísérő tanárokra. Mindig megvolt a kellő számú kísérő. Programjaink megvalósításába bevontuk a Honvédelmi Sportszövetség két tagszervezetét, a jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületet és a szolnoki Games of Wolves Systema Egyesületet. Köszönjük a segítségüket! Köszönettel tartozunk a MH 86. Kiss József Helikopterdandárnak a Repülő Nap megszervezéséért és köszönjük a gyöngyösi Survivor Paintball pálya munkatársainak közreműködését is!

 

Pályázatunkban 4 (5) programot terveztünk.

 

Első programként 2023. október 06-án lehetőségük volt kadétjainknak részt venni egy, a MH 86. Kiss József Helikopterdandár által szervezett Repülős Napon. E nap fénypontjaként kadétjaink megismerkedtek és repülhettek vitorlázó (KA7) géppel. Sajnos a nagy létszám miatt rövid időt tölthettek a levegőben, de minden kadét számára nagy élmény volt a repülés. A programot két csoportban valósítottuk meg. Amíg az egyik csoport a repülőtéren volt, a csapat másik fele látogatást tett a RepTárban és a Szolnoki Hadkiegészítési Szakgyűjteményben, majd cseréltek.  A kadétok utaztatását bérelt autóbusszal oldottuk meg. 

Mivel a csapatokat két volt katonatiszt kollégánk vezette, akik közül egyikük aktív korában helikopter pilóta volt, így nagyon szakszerű vezetésben volt részük a kadétoknak és természetesen nem maradtak ki a személyes élmények sem. E program fontos elemének éreztük azt is, hogy kadétjaink előtt ott legyen oktatójuk, kollégáink személyes példája. A jó hangulathoz hozzájárult az iskola konyhájáról magukkal vitt rántott húsos szendvicseket és egyéb finomságokat, frissítőt tartalmazó úticsomag is. 

 

A második programot 2023. december 04-én valósítottuk meg az iskola tornatermében. A szolnoki GOWS Oktatási és Továbbképző Egyesület instruktorai – köztük iskolánk egyik informatika tanára – a katonai önvédelem alapjaival ismertette meg a kadétokat bemutató és interaktív foglalkozás keretében. Kollégánk 20 éve foglalkozik harcművészettel (2. dan Aikido, Systema Instruktor, a Belügy Minisztérium minősített oktatója). 

Kadétjaink a program keretén belül 

·         megismerkedhettek a Systema, orosz katonai közelharc alapelveivel, mozgásrendszerével, a természetes mozgás hatékonyságával;

·         összehasonlítást nyerhettek a katonai közelharc, küzdősport, harcművészet, rendészeti alkalmazások és a civil önvédelem között;

·         elsajátíthattak alapvető földmozgásokat, gurulásokat;

·         kipróbálhatták a kitérések és kibillentések hatékonyságát a gyakorlatban;

·        megismerkedhettek a biomechanikai alapokkal;

·        betekintést nyerhettek a pusztakezes és eszközökkel (gyalogsági ásó, kés, bot, zseblámpa…) történő védekezésbe.

Fontosnak tartjuk, hogy kadétjaink a GOWS instruktorai mellett iskolánk egyik informatika tanár végzettségű oktatójával is együtt dolgozhattak. Általa megvalósult az oktatók személyes példamutatása a szabadidő hasznos eltöltésében, az egészséges életmód részeként végzett mozgásban épp úgy, mint a szakmai képzésben. A kadétok számára ásványvizet biztosítottunk frissítő gyanánt.

 

2024. március 26-án délután a kadétok programja lövészet volt. Lövészeten már sokszor voltak a kadétok és mindig nagy örömmel vettek részt ezen a programon. Most sem volt ez másképp. A helyszín a Honvédelmi Sportszövetség tagjaként bejegyzett jászberényi Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület nagyon jól felszerelt lőtere volt. A lövész klubbal iskolánk több éve együttműködési megállapodást kötött, melynek köszönhetően a kadétok a pályázati programokon kívül is többször voltak lövészeten, illetve közösen indultunk lövészet versenyeken is. A program kezdete előtt volt elméleti felkészítés, a tanult ismeretek felelevenítése, kibővítése. Kadétjaink és oktatóink munkáját, tevékenységét aktívan segítette Hábencius Ferenc, a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület elnöke. Megismertette a kadétokat a biztonsági rendszabályokkal, lőelmélettel és a pontos lövés gyakorlatával. A lövészet iránti lelkesedése láthatóan most is több kadétra átragadt.  Együttműködésünknek köszönhetően a felsőbb éves kadétok között is, sőt a már végzett kadétjaink között is van, aki az egyesület tagja. Ennek is köszönhető, hogy jelenlegi (és volt) kadétjaink között légpuska lövészetben van országosan jól lövő kadétunk. Kadétjaink részére most is biztosítottunk frissítőt.

2024. április 11-én bonyolítottuk le a negyedik és egyben az ötödik programunkat is. Tekintettel arra, hogy a túrát nem helyben, hanem a Jászberényhez viszonylag közel lévő Mátra hegységbe terveztük, a kadétok eljuttatásához autóbuszra van szükség. Ezért azt gondoltuk, hamár fizetni kell a busz költségét, akkor egész napos programot szervezünk és a túra mellett egy paintballozást is szerveztünk kadétjainknak. Az minden évben nagyon tetszett nekik, s a Mátra alján, Gyöngyösön jó pályák vannak. Bőséges energia utánpótlást biztosító enni és innivalóval felszerelkezve keltek útra kadétjaink. Mivel az iskola saját konyhával rendelkezik, az élelmezésvezető asszony és a konyhai dolgozók mindig segítenek a kadétok életkori sajátosságainak megfelelő úticsomag és frissítők összeállításában, elkészítésében.

Délelőttre egy Sástó – Kékestető – Sástó útvonalon történő 18 km-es gyalogtúrát - Azimut menetet terveztünk a kadétok számára. A helyszín megválasztásakor szem előtt tartottuk a Jászberényből történő gyors megközelíthetőséget, valamint a hazafias nevelést. Célunk az volt, hogy országunk legmagasabb pontjának „meghódítása” hozzájáruljon ahhoz, hogy kadétjaink  megismerjék hazájuk értékeit. A gyalogtúra során a kadétok gyakorolták a térkép és tájoló használatot, így a cél mellett az út is fontossá vált, és nem csak a fizikai teljesítmény miatt. Ehhez szükségük volt azokra a tájolókra, amelyeket már az elmúlt tanévekben lebonyolított programok során is használtak. A csúcs „meghódítása” után rövid tízórai szünet következett, majd indultak vissza Sástóra. Túravezetőként most is a túrázásban jártas műszaki végzettségű kollégánk, Vincze Gyula segítette a csapatot. A közös erőfeszítések, az együtt töltött vidám percek hozzájárultak a közösség formálódásához, erősítették a csapatszellemet. Az alföldi terepviszonyokhoz szokott kadétok számára, a jelentős szintkülönbségek leküzdésével járó túra után jól esett egy kis pihenés a festői szépségű sástói tó partján, ahol elkölthették a magukkal vitt bőséges ebédjüket.  

Délutánjukat a gyöngyösi SURVIVOR PAINTBALL pályáin töltötték a kadétok. A honvédelmi alapismeret tantárgy önálló témaköre a harcászat. Alapfogalma szerint a harc a fegyveres küzdelem alapvető formája, szervezett összecsapás. Békeidőben ennek elsajátítása a harc fajtáinak begyakorlása útján történik. Erre legalkalmasabb a jól előkészített szerepjáték, amit a több paintball pálya változatos, sokszínű kül - és beltéri lehetőségei biztosítják a támadás, a védelem és a késleltetés fajtáinak elsajátítását. Megismerik a csapás, a tűz és a manőver formáit, a harctéri viselkedés szabályait, mindezt játékos, szórakoztató formában. A ketté osztott csapat feladata a tanultak megvalósítása volt a gyakorlatban. Egyik csoport a védő, a másik csoport a támadó harcot gyakorolta, majd félidőben cseréltek. A tanult ismeretek gyakorlatba történő átültetése mellett fontos cél volt a csapatszellem, a bajtársiasság élményének megélése. Ez a program szellemileg és fizikailag egyaránt megmozgatta kadétjainkat, emellett pedig nagy közösségi élményt nyújtott számukra. A helyszínen a pályabérlet mellett személyenként teljes védőfelszerelést, komplett fegyvert és 200 db lövedéket biztosítottak kadétjaink számára. A harci játékban kifáradt kadétok jóízűen elfogyasztották úticsomagjuk utolsó morzsáit is. Ez a program minden bizonnyal – az előző évekhez hasonlóan - jó befejezése volt a 4 alkalmas programsorozatnak. 

Tekintettel arra, hogy ez a program volt az utolsó közös programja a kadétoknak, a hazafelé úton a programban résztvevő pedagógusok, akik valamennyi programnak kitalálói és aktív megvalósítói is egyben, rövid értékelést tartottak a kadétokkal közösen. A tanév hamarosan lezárul, de a végzősök kivételével a többiek már várják a következő év programjait.

Nagyon fontosnak érezzük, hogy az öt, jellegében különböző, változatos program lehetőséget adott arra, hogy minden kadét megtalálja a számára legérdekesebbet, s mivel mindig csapatban tevékenykedtek, osztoztak egymás lelkesedésében. Erősödött a csapatszellem, közösségi élményeket szerezhettek. Kötetlen körülmények között bővülhetett tudásuk, az elméletet összekapcsolhatták a gyakorlattal. Kadétjaink igen jó alkalmazkodó képességről és fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot a programok megvalósítása során, legyen az a Repülős Nap, az önvédelmi foglalkozás vagy a lövészet. A gyalogtúrát is nagy lelkesedéssel, jókedvűen valósították meg a mi túrázáshoz nem igazán szokott alföldi gyerekeink. 

A programok során igyekeztünk a kadétok életkori sajátosságainak, illetve az időjárási körülményeknek megfelelő ellátást biztosítani a számukra. A kedvező időjárás és a programok adta fizikai terhelés hatására az amúgy is mindig éhes kamaszok örömmel fogadták a bőséges úti csomagot, melynek legfőbb alkotó eleme az iskola konyháján frissen készített rántotthúsos szendvicsek voltak, melyet mindenki nagyon szeret. Bőségesen elláttuk őket innivalóval is az önvédelmi gyakorlatnál, a túránál, a paintballozáshoz, lövészethez éppúgy, mint a szolnoki Repülős Napos kirándulás alkalmával. Iskolánkban jelenleg 49 kadét tanul (és a következő tanévben ez a létszám a 12. évfolyam távozása után, az új 9. évfolyam beiskolázásával gyarapodni fog). A programokon mindig szép számban részt vettek a kadétok. A közös programok lehetőséget adtak a kadétok egymás közötti és oktatóikkal folytatott beszélgetésekre is. 

   

 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese